I går gikk de inn i valgkampen med en politisk markering. Foran Stortinget leverte de statssekretær Berit Øksnes Gjerløw (KrF) et dokument som kort oppsummerer situasjonen for de frie sceniske gruppene: Kulturminister og partifelle Valgerd Svarstad Hauglands to år gamle kulturmelding slo fast at «ein monaleg auke i dei økonomiske rammene må til for å sikra ei finansiering som gjev større breidd og tryggare rammer for den ikkje-institusjonaliserte delen av scenekunstfeltet». Men pengene har uteblitt. Og komitémerknader over flere år i Stortinget fra alle partier unntatt Frp, om at de frie gruppene må få bedre og mer forutsigbare økonomiske vilkår, har heller ikke materialisert seg i noe mer å skape scenekunst for.

Gjerløw lover bedring, men vil ikke tallfeste noe.

Mens Kulturdepartementet i år bruker over 800 millioner kroner på institusjonsteatrene, avspises de frie gruppene med totalt 28,5 millioner. Nå ber de om 20, kanskje så mye som 30 millioner i økt statsstøtte.