Haus skule ligger vakkert til med utsikt over fjorden. Her er det lite preg av forfall i skolebygget, som er fra 1994.

— Inneklimaet her er veldig bra. En del skyldes bygningen, i tillegg har vi en del tiltak som innesko, orden i garderobene og godt renhold, forteller rektor Aagot Monsen.

Ikke godkjent

Likevel er skolen ikke helseverngodkjent, i likhet med de andre skolene på Osterøy.

— De har ikke vært her ennå, sier Monsen om årsaken til det.

BT har spurt alle ordførerne i Hordaland om skolene er inneklimagodkjent, og hvor stort vedlikeholdsetterslepet er. 91 skoler i Hordaland mangler helseverngodkjenning. I 13 kommuner, de fleste ganske små, er alle skolene godkjent.

Prosessen i gang

Osterøy er en av tre kommuner der ingen skoler er godkjent, men prosessen er nå i gang.

Ordfører Kari Foseid Aakre (Ap) sier det er betenkelig at kommunen er en av tre der ingen skoler er godkjent.

— Samtidig føler jeg meg overbevist om at en ikke vil finne store mangler. Vi har forholdsvis god bygningsmasse når det gjelder skoler, og er ikke urolige av den grunn. Men det er klart at skolene må være godkjent. Arbeidsmiljøet for elever er like viktig som for voksne, sier Aakre.

Ikke hatt befaring

Flere av skolene har nylig hatt tilsyn, flere står for tur, 16 år etter at Forskrift for miljørettet helsevern trådte i kraft. Målet er å kartlegge alle skolene så raskt det lar seg gjøre.

— Årsaken til at skolene ikke er godkjent, er ikke at de er for dårlige. Det er på grunn av at det ikke har vært befaring, men vi satser på det nå, sier kommunelege Anita Sørtveit.

Haus skule har ennå ikke hatt tilsyn, men rektor Aagot Monsen er ikke bekymret for hva helsevernetaten vil finne.

— De spør også om trivselsarbeid og beredskapsplaner, og dette har vi på plass, sier hun.

Viktig for elever og lærere

BT har dokumentert et omfattende skoleforfall i Bergen. En skole er stengt, en skole skal stenges, og flere skoler har fått stengt deler av skolebyggene.

— Det er viktig både for de som jobber og går på skolen hvordan skolen fremstår. Det er viktig for læringsutbyttet. Trivsel har sammenheng med hvor mye barn lærer, sier Monsen.

Hun synes det er bra at det fysiske miljøet ved skolene blir sjekket.— Godt inneklima er svært viktig, sier hun.

Hva mener du om skolestandarden i Hordaland? Si din mening!

NYEST godkjente skoler.jpg