— Vi har ikke råd til full intercity-utbygging i løpet av de neste ti årene, sier stortingsrepresentant Øyvind Halleraker, Høyres talsmann i samferdselssaker.

Byggingen av et intercitynett fra Oslo til Lillehammer, Skien og svenskegrensen er beregnet å koste 130 mrd. kroner.

— Jernbaneinvesteringene for hele landet er fire milliarder kroner pr. år. Skal hele intercity-satsingen gjennomføres på ti år, krever det årlige jernbaneinvesteringer tre ganger dagens nivå, forklarer Halleraker.

Intercity-light

Onsdag ble det kjent at Forum nye Bergensbanen ber om at intercity-utbyggingen reduseres for å sikre penger til Ringeriksbanen og en lenge etterlengtet opprustning av Bergensbanen. Arbeiderpartiet har gitt sin støtte til en redusert utbygging.

— Både Jernbaneverket og NSB har sagt at det som er viktig nå, er å få bygget ut det indre intercity-nettet. Vi står fast på at hele skal bygges, men nøyer oss med det indre de kommende ti årene sier Halleraker.

Det betyr at intercity-linjen nordover må stoppe ved Hamar og ikke Lillehammer. Sørover i Østfold skal det gå dobbeltspor til Fredrikstad og ikke til svenskegrensen. Sørover i Vestfold skal linjene stoppe i Tønsberg, mens den fulle intercity-pakken forutsetter dobbeltspor til Skien i Telemark.

Sammenbrudd rundt Oslo

Halleraker sier det er helt nødvendig å satse mye penger på jernbaneutbygging rundt Oslo.

— Det er fare for et sammenbrudd i transportnettet dersom man ikke klarer å bygge et jernbanenett som kan transportere de mange nye jobbreisende dette området får i årene som kommer.

Bygges ikke jernbanenettet rundt hovedstaden ut, blir det også vanskelig å prioritere togene mellom Oslo og Bergen. I dag taper disse tid og får mindre fordelaktige ruter fordi de må vente på lokaltog både i Oslo-området og mellom Bergen og Voss.

Konkurrere med fly

— Jernbaneverket sier uoffisielt at Ringeriksbanen er den beste jernbanestrekningen å bygge ut fordi den korter reisetiden så betydelig, poengterer Halleraker.

Banen vil både gi vekst i trafikken på jernbanen på bekostning av flyreiser. Den vil utvide arbeidsmarkedet rundt Oslo like til Hønefoss og vil gi lokaltrafikken på den strekningen et voldsomt løft.

— Høyre mener Ringeriksbanen bør bli en del av intercity-satsingen og være den fjerde armen i dette nye jernbanetilbudet, sier Halleraker.