LO-leder Gerd Kristiansen sier hun til BT at hun er beredt på et konstruktivt samarbeid med regjeringen som vil bli sittende i de neste fire årene. Hun varsler samtidig tøffe tak.

— Vi er den største og mest representative organisasjonen i Norge. Hvis noen tror vi skal ha en tilbakelent posisjon overfor regjeringen, så tar de feil.

- Hva betyr det?

— Det betyr at politikken til LO ligger fast. Vi skal fremme medlemmenes interesser som vi alltid har gjort.

Økonomi og arbeid

Hun retter to krav til den kommende regjeringens politiske plattform:

— Jeg forventer at de får på plass en trygghet i den økonomiske styringen. Erna Solberg må befeste handlingsregelen, så vi ikke begynner å bruke for mye penger og presser opp renten, noe som vil sette både bedriftsøkonomi og privatøkonomi over styr.

— Det andre er at de skaper enn trygghet for AFP-ordningen og pensjonsforliket forøvrig. Når det gjelder pensjonsforliket er det bare Frp som ikke stiller seg bak det. Mens når det gjelder AFP så vil Høyre møte utfordringer i møte med både Venstre og Frp.

En rekke konfliktsaker står på trappene de kommende månedene.

— Vi skal fornye IA-avtalen før 1. januar, og jeg forventer at det ikke skjer store endringer i arbeidsmiljøloven. Det har Høyre stilt seg som garantist for tidligere. Det er også hovedoppgjør til våren, så her står utfordringene i kø.

Skatt og olje

NHO-direktør Kristin Skogen Lund har imidlertid forventninger om det motsatte av Kristiansen. Noen av tingene hun tror kommer fort, allerede til høsten, er justeringer i formueskatt og arveavgiften.

— Vi håper også på en moderat oppmykning i arbeidsmiljøloven. Det handler om små og ufarlige endringer. Blant annet ønsker vi at det skal være lettere å jobbe mer i noen perioder, for så å ha mer fri i andre perioder. Det handler om å skape en fleksibilitet i arbeidslivet i et gitt tidsrom. Store deler av norsk arbeidsliv er ikke 08-16-arbeid. Vi har mye sesongarbeid og mye tilreisende arbeidskraft. Da er det fordel å kunne jobbe mer fleksibelt.

Mindre skatt

Skogen Lund viser også til de røgrønnes nedjustering av selskapsskatten fra 28 prosent til 27 prosent. Hun vil ha mer av det samme, og peker på at landene vi sammenligner oss med har en skattesats på 20 blank.

— Ideelt bør skattenivået ligge på nivå med dem vi konkurrerer med. Men det er nok utfordrende å senke den så mye. Det er ikke gjort i en fei, men det er en utfordring de har foran seg.

Formueskatten og arveavgiften er særnorske skatter som gjør det vanskeligere for norske selskap å konkurre, mener NHO-direktøren, og mener de bør fjernes.

Mer olje

Hun etterlyser også en utvikling på forskning og kunnskap og nye næringer, men advarer mot flere av forslagene til KrF og Venstre.

— Ingen er mot en fornuftig klimapolitikk, men hva er det? Det betyr ikke nødvendigvis å bygge ned norsk oljenæring. Så lenge verden etterspør norsk olje, og vår olje er renere enn andres, vil det ikke gjøre verdens klima bedre ved å fjerne den. Det er også mindre utslipp fra norsk aluminiumsproduksjon enn aluminiumet fra Kina.

LO-LEDER: - HVis noen tror vi skal ha en tilbakelent posisjon, så tar de feil, sier Gerd Kristiansen.
SCANPIX