• Jeg vet ikke når det er rette tiden å gå i avhør, sier forsvareren til knivdrap-siktede (29). Han ønsker mer innsyn i vitneforklaringene i saken.

Kjetil Ottesen forsvarer 29-åringen som er siktet for knivdrap på 23 år gamle Sulejman Hamzic på Askøy i helgen. Knivstikkingen skjedde i tilknytning til en fest natt til søndag 1. mai, i et boligfelt på Stongafjellet på Askøy.

Politiet er svært interessert i 29-åringens versjon av hva som skjedde, da Hamzic og en jevnaldrende kamerat av ham ble knivstukket. Foreløpig har siktede bare gitt en kort forklaring til politiet. Han skal ikke ha sagt noe om hva som skjedde da Sulejman ble knivstukket.

Sentralt bevis

På grunn av helsetilstanden møtte 29-åringen heller ikke i fengslingsmøtet i tingretten denne uken.

— I en hver straffesak vil siktedes forklaring være et sentralt bevis, sier påtaleansvarlig for drapssaken, Harald Bilberg.

Men det kan ta mange dager før 29-åringen forklarer seg til politiet, sier forsvarer Kjetil Ottesen til bt.no.— Det vil tidligst skje neste uke. Tidspunktet for avhør avhenger også av politiets vilje til å gi ut dokumenter. Det vil spille inn, sier Ottesen, og viser til at han har fått innsyn i «veldig lite» rundt drapsetterforskningen.

— Jeg har stort sett fått formelle dokumenter, og ingen vitneforklaringer. Selv om jeg har bedt om fullt innsyn, sier forsvareren.

Mister rabatt

Politiadvokat Bilberg mener det bare går ut over den siktede 29-åringen selv om han drøyer lenge med å forklare seg.

— Jo lenger han tier, jo mer går det ut over ham. En eventuell tilståelsesrabatt smuldrer opp. Slik rabatt er avhengig av at han ganske umiddelbart gir en uforbeholden tilståelse, sier Bilberg.

Selv om politiet gjerne vil høre 29-åringens versjon av den fatale knivstikkingen så fort som mulig, sier Bilberg at de ikke er avhengig av den.

— I denne saken er det så pass mange og klare vitneforklaringer at vi ikke er avhengig av siktedes forklaring. Jeg vil si vi har god oversikt over hva som skjedde. Tier siktede, går det bare ut over ham selv, gjentar politiadvokaten.

Før han fyrer løs, med referanse til forsvarers ønske om mer innsyn i etterforskningen:

— I utgangspunktet skal siktede forklare seg sånn som det er, med sin opplevelse av hendelsen og sånn som han husker det. Vi må forvente så pass av voksne mennesker, ikke at man driver et taktisk spill der man skal se alle kortene først. Hvis siktedes forklaring skal ha noen verdi, og gi noen form for strafferabatt, må han komme med den uten å se an hvordan saken utvikler seg. Og før han blir farget av forklaringene fra andre vitner, sier Bilberg.

- Belastning

Etter planen skal den siktede 29-åringen torsdag overføres fra politiarresten til en varetektscelle i Bergen fengsel.

— Det har vært en belastning for min klient å sitte fire døgn i politiarrest. Så lenge han har sittet der, har det vært uaktuelt med avhør. Vi snakker om en murcelle uten vinduer og møbler og helt uten stimuli, kombinert med det tankekjøret man går gjennom hvis man sitter der for noe alvorlig, sier Ottesen.

Han vil ikke si noe om 29-åringens helsetilstand nå.

- Ønsker han selv å gå i avhør?

— Det vil jeg ikke si, svarer Ottesen.