Det opplyser leder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus.

— Avventer

Tidligere har han antydet at en avgjørelse kunne komme i slutten av denne uken.

— Det viser seg at vi ikke klarer det. Vi vil avvente rapporten fra Riksadvokatens arbeidsgruppe, sier Presthus.

Flere ulike granskinger av politiets håndtering av Monika-saken, nærmer seg nå slutten.

Riksadvokaten har varslet at deres rapport vil bli offentliggjort 9. februar. Spesialenheten vil altså ikke konkludere før de har gjennomgått denne.

— Vil bruke noe tid

— Vi har avsluttet informasjonsinnhentingen, og har begynt å jobbe med vurderingene. Vi kan ikke utelukke at Riksadvokatens arbeidsgruppe bringer opp momenter som vi kan ha oversett. Vi kommer til å bruke noe tid på å gjennomgå den, sier Presthus.

For øyeblikket har fire politifolk status som mistenkte i saken. Presthus vil ikke anslå når påtaleavgjørelsen vil være klar.

— Når man skal vurdere ansvarsforhold, så er det viktig at alle spørsmål er opplyst så godt som mulig. Riksadvokaten har satt ned en bredt sammensatt gruppe med kompetente personer, og deres vurdering er selvsagt viktig, sier Presthus.