— Uværet vil gå lenger nord. Det blir imidlertid en del nedbør i natt, fra midnatt og rundt 12 timer frem. I tillegg vil vinden øke og det kan i Hordaland bli opp mot sterk kuling utover dagen i morgen fra sørvest, sier meteorolog Berit Hagen i Vervarslinga på Vestlandet.

I Sogn og Fjordane ventes det imidlertid liten storm på kysten fra mandag ettermiddag.

— Lengst nord i Hordaland kan det også bli liten storm fra sørvest. Jo lenger nord en kommer, jo mer vind blir det, forklarer Hagen.

Kraftige nedbørsmengder

Vinden vil vedvare utover morgendagen. Nedbøret blir imidlertid kraftigst i natt.

Meteorologisk institutt anslår at det i Hordaland lokalt kan komme rundt 50 mm nedbør på 12 timer fra sent søndag kveld.

— Det verste er imidlertid over, selv om det er mer vind i vente. Det nye lavtrykket som kommer blir ikke så kraftig som i går, sier Hagen.

— Hvordan var «Nina» sammenlignet med stormen i 1994?

— Målinger viser at vindkastene var kraftigere i 1994, men det var fortsatt en kraftig storm i går. De er sammenlignbare, sier Hagen.

Stor fare for snøskred

Snøskredfaren i Hordaland og Sogn og Fjordane er stor det kommende døgnet, ifølge Meteorologisk institutt.

— Det skyldes forbigående mildvær, nedbør og den kraftige vinden som har vært, sier Hagen.

Snøskredfaren har grad 4 - stor, som er den nest høyeste graden.

I Hordaland er faren for snøskred stor både søndag og mandag, mens det i Sogn og Fjordane er mandag det er størst fare.