– Jeg regner med at det vil bli mer handel med kraftverk, sier professor Einar Hope ved Norges Handelshøyskole. Hope er tidligere konkurransedirektør, og ekspert på energispørsmål.

Han er ikke overrasket over gårsdagens avgjørelse.

– Det lå i kortene at det ville bli vanskelig med forskjellsbehandlingen, sier Hope.

Han mener effekten av gårsdagens dom vil avhenge av hvordan regjeringen griper den an. Men med regjeringens signaler om at hjemfallet skal beholdes, våger han seg likevel på et par spådommer:

– Jeg tror det vil bli et mer aktivt marked, sier Hope. Han mener det blir mer fristende for kommuner og fylkeskommuner å selge når de vet at kraftverkene vil falle tilbake til Staten etter noen år.

Hope mener også det er verdt å minne om at det ikke går an å flytte de norske fossene utenlands.

– Det vil være mulig å utforme skattesystemet slik at mye av inntektene faller tilbake til Norge selv om eierne er utlendinger. Skattereglene styres fortsatt fra Norge, sier Hope.