Komité for miljø og byutvikling avslo i vår å godkjenne Svartediksveien 23, en utbygging med 19 leiligheter hvorav 15 allerede var solgt. Da hadde det gått 19 måneder siden naboene leverte sine første klager.

Komitévedtakene kan medføre at hele eller deler av byggene på rives. Aldri før har byens høyeste organ i byggesaker fattet vedtak som medfører at så store bygg må rives.

Sendte klage

Bergens Tidende refset på lederplass kommunen for sen saksbehandling, som gjorde at bygg ble reist mens klagene samlet støv.

Rakner, som sto for utbyggingen, mente komitévedtaket var feil, og klaget til fylkesmannen.

Han viser også til at det ikke er han som eier byggene, men de som kjøpte leilighetene.

Etter en slik vurdering må et eventuelt krav om riving rettes mot dem, og ikke mot utbygger.

Nå venter Rakner at avklaringen kommer før jul. Hva han vil gjøre om fylkesmannens vedtak skulle gå ham imot vil han ikke si.

— Vi gjør ingenting før fylkesmannen har sagt sitt, sier Rakner.

Ikke avgjort

Striden om Svartediksveien 23 har felletrekk med striden om utbyggingen i Lilletveitveien i Fana. Også der er prosjektet langt på vei ferdig før klagen fra naboer avgjøres. Utbyggeren i Lilletveitveien varslet rettssak dersom rekkehusene blir revet. (se egen artikkel).

Også Rakner har tidligere sagt at en rettssak kan bli aktuell.

Slike konflikter vil ta lang tid. Uansett hva fylkesmannen skulle komme frem til må saken opp til fornyet behandling i kommunen, og vedtaket klages inn for fylkesmannen på nytt

I neste runde kan partene i konflikten gå til sivilombudsmannen og til retten, der striden kan gå hele veien til høyesterett før den blir avklart.