MC-klubben Hog Riders i Kjøkkelvik har nylig blitt offisiell støtteklubb for Hells Angels. Denne helgen arrangerer klubben fest, noe politiet ikke ser på med blide øyne.

Strategimøter

Klubben skal avholde en kvartalsfest, og politiet forventer at blant annet representanter fra Hells Angels vil dukke opp.

Politiet er kjent med at Hells Angels den siste tiden har jobbet ganske intenst med å knytte til seg støtteklubber over hele landet. Også på Vestlandet har dette arbeidet pågått. Politiet mener at festene som blir avholdt, ikke bare er rene fester, men også strategimøter for klubbene.

Spleiselag

Klubbene avholder hvert kvartal såkalte Norgesmodell-møter. Gjennom denne modellen har klubber som Hells Angels og Bandidos sikret seg makt.

Etter at møtevirksomheten er over, skal det arrangeres en fest, som Hog Riders denne gang har fått ansvaret for å avholde.

Hog Riders har ikke søkt om skjenkebevilling til festen, med vil avholde den som et spleiselag.

— Vi kommer til å kontrollere denne festen på lik linje med alle andre fester Hog Riders har hatt. Så lenge klubben er en støtteklubb til Hells Angels, så vil politiet følge med på hva de foretar seg, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Les også: - Vi føler oss forfulgt, og nå har vi fått nok