Tidligere kunne eldre få vedtatt en sykehjemsplass, men likevel måtte vente i lang tid før de flyttet inn på sykehjem. I perioder sto over 240 eldre i kø — enkelte ventet i over et år, og døde før de ble tildelt plass. Det reagerte Fylkeslegen i Hordaland på.

— Når en person søker sykehjemsplass og får plass på en venteliste hvor hun kan bli stående mange måneder, er dette i realiteten et avslag. Vi påpekte flere ganger at Bergen kommune måtte endre sin praksis, sier fylkeslege Helga Arianson til Bergens Tidende.

Loven tillater ikke at folk settes på venteliste: Ifølge lov om helsetjenester i kommunen skal folk få den behandlingen de er blitt tilkjent.

Flere avslag

På forsommeren begynte Bergen kommune arbeidet med å legge om hele systemet for saksbehandling. Heretter skal folk få ja eller nei når de søker sykehjemsplass.

— Vi er inne i en omleggingsprosess, og er i ferd med å fjerne køsystemet. Heretter skal folk få et vedtak som hjelper der og da, og ikke gå og vente, sier fungerende kommunaldirektør for helse og bydeler, Birgitte Gullestad.

Ifølge Gullestad skal svaret fås innen kort tid.

— Etter tre uker skal man vite hvor man står.

Men det er ikke blitt opprettet så mange nye sykehjemsplasser i Bergen at kommunen kan gi et tilbud til alle de som tidligere ville havnet på venteliste.

— Det vil nok bli behov for flere korttidsplasser på sykehjem. Det vil også bli gitt flere avslag. De som får avslag, vil få andre tilbud i stedet, for eksempel hjemmesykepleie, sier Gullestad.

Har begynt

De fleste bydelene har begynt omleggingen allerede, mens noen bydeler venter til over sommeren. Fana, en av bydelene hvor det har vært vanskeligst å komme inn på sykehjem, har fortsatt 31 personer på venteliste.

— De blir ivaretatt i hjemmet i stedet, og når vi legger om systemet etter sommeren, vil ikke disse få avslag. De skal inn på sykehjem så snart vi har ledige plasser, sier Eva Grini, fungerende helse- og omsorgssjef i Fana bydel.

Hun setter pris på den nye ordningen, og mener det blir en ryddigere måte å tildele sykehjemsplasser på, ikke minst fordi loven ikke godkjenner bruk av ventelister.

— Det blir opprettet vurderingsenheter i hver bydel, som skal behandle søknader om sykehjemsplasser. De som får avslag, vil ha mulighet til å anke vedtaket til Fylkeslegen, sier Grini.

Korttidsplasser låses

I likhet med kommunaldirektøren understreker hun at de som får avslag, vil få et annet tilbud.

— Og hvis det tilbudet, for eksempel hjemmesykepleie, ikke blir godt nok, må vi få folk inn på sykehjem i stedet.

Grini sier Fana bydel har opprettet flere korttidsplasser på sykehjemmene, men at dette ikke har noe direkte med omleggingen å gjøre.

— Problemet er at de lett kan bli låst. Ofte flytter personer inn på korttidsplasser på sykehjem, og blir så dårlige i tiden de bor der at de trenger et langtidstilbud. Hvis vi da ikke har ledige plasser, blir folk liggende og blokkere korttidsplassene.

I Laksevåg bydel, som også har hatt stor pågang på sykehjemsplassene, har de begynt å arbeide etter de nye rutinene.

— Vi er inne i prosessen. Vi har fortsatt folk på venteliste, men nye søknader vil behandles etter den nye modellen, sier virksomhetsleder for hjemmetjenesten, Britt Jorunn Landro.

Hun tror det endringene i saksbehandlingen vil gi flere vedtak om korttidsplass.

— Og de kan lett bli låst, det blir en stor utfordring for oss å få flere inn på dem.