Under hundre meter frå inngangen til Gudvangatunnelen står vogntoga på rekke og rad. Estiske, latviske, ungarske og norske sjåførar har samla seg.

Dei kjem seg ikkje vidare.

Ein av deira eigne har forklart at det var ein eksplosjon i motoren som forårsaka at lastebilen hans byrja å brenne i tunnelen måndag.

Lempar stein

Ingen kjem seg vidare gjennom tunnelen på det som truleg er mange dagar, om ikkje veker.

Terje Taralrud lempar steinar for å parkere bussen han held på å frakte. Den gamle Tide-bussen skal eigentleg til Gjøvik for opphogging. Brannen gjer at han lar den stå igjen. Bussen kjem seg ikkje rundt med noko ferjetur, slik omkøyringsalternativa er.

— Eg visste om brannen før eg kom hit. Men kva skal ein gjere, seier Taralrud på klingande totensk.

Måtte stanse

Både han og ungarske Sigmund Käs snakkar om kva som forårsake at lastebilen startar å brenne.

Overoppheting av bremsene er eit alternativ. Feil i det elektriske anlegget ein annan.

Käs køyrer vanligvis mellom Bergen og Lærdal. I dag har han måtte stanse i Gudvangen.

Han tar seg ein røyk.

— Slike ulykker skjer, desverre. Det var eit hell at det ikkje var noko brennbart på bilen, seier Käs.

Havarikommisjonen er venta tysdag føremiddag til åstaden.