• Over 2000 nordmenn blir fedmeopererte kvart år.
  • Det offentlege helsevesenet står for vel 1000 av inngrepa.
  • Åtte av ti fedmeoperasjonar i det private blir utførde av Aleris.
  • Kring 100.000 nordmenn er sjukleg overvektige.
  • KJELDER: DAGENS NÆRINGSLIV, AFTENPOSTEN