• Monica Mæland undergraver bybanen. Hun følger ikke med i timen. Hun er populistisk og kynisk. Hun klistrer seg til Frp. Venstresiden i Bergenspolitikken fyrer av den ene bredsiden etter den andre mot Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland.

Etter at hun i gårsdagens BT tok til orde for å bygge Flyplassvegen ut til firefelts vei.

Utbyggingen som pågår for øyeblikket, skal ende med ett bussfelt ved siden av dagens tofelts vei. Men mange mener at det allerede er sprengt ut og planert nok plass til to nye kjørefelter.

— Monica Mæland må følge med i timen. Hun selv, og Høyre, var med og vedtok reguleringsplanen for Flyplassvegen i april 2001. Vedtaket var attpåtil enstemmig. Endatil Fremskrittspartiet var med på det, sier en lettere oppgitt byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

— Det er helt utrolig at Monica Mæland nå like før valget begynner å snakke om at hun vil endre sin innstilling til dette, sier Strøm-Erichsen.

Tar opp saken

Monica Mæland biter fra seg:

— At man har stemt for et vedtak, betyr ikke at det er forbudt å tenke seg om. En sak er ikke nødvendigvis ferdig tenkt når det blir gjort et vedtak. Når det gjelder Flyplassvegen, må det være lov å tenke en gang til dersom det kommer opp ideer om bedre løsninger. Og særlig hvis kostnaden er liten og vi ikke mister tid.

— Betyr det at du står fast på at du vil ta opp saken i komité for miljø og byutvikling for å få vite konsekvensene av å endre planene til firefeltsutbygging på Flyplassvegen?

— Ja da, det akter jeg å gjøre, sier Monica Mæland, som er leder for selvsamme komité.

— Det er ren populisme fra Mælands side når hun vil prøve på å gå tilbake på vedtak som er gjort. Hvis det skal være slik, blir de vanskelig å drive politikk. Hensikten med å bygge bussfelt langs Flyplassvegen er nettopp å gi kollektivtrafikken prioritet. Dette er ment som et permanent tiltak, samtidig som det vil avhjelpe den vanskelige trafikksituasjonen i området mens vi venter på bybanen og på Ringveg vest, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ansvarsløst

— Det er fullstendig ansvarsløst av Høyre å ville utvide anlegget på Flyplassvegen. Det er allerede for lite penger i Bergensprogrammet. Monica Mæland bør fortelle oss hva hun mener at dette skal gå ut over, sier SVs Åge Chr. Jacobsen.

— Etter min mening gikk også veisjef Ole Chr. Torpp over streken da han i BT antydet at han ville ha anbefalt en firefelts vei. Vegsjefen burde tatt lærdom at tidligere overskridelser, sier Jacobsen.

— Utbygging av firefelts motorvei til Sandsli/Kokstad vil undergrave en videreføring av Bybanen til Flesland. Monica Mælands støtte til et slikt prosjekt viser at Høyre klister seg til Frp i et ønske om svekke kollektivsatsingen, sier Venstres førstekandidat til Bystyret, Hans-Carl Tveit.

— Nå må vi gjøre ferdig det vi har begynt på. Utspillet til Monica Mæland er populistisk og kynisk, sier Arne Jakobsen, Arbeiderpartiets samferdselstalsmann i fylkestinget.