Før han gikk til det første «sonderingsmøtet» med Høyre og KrF fredag formiddag, led han atskillige sjelekvaler. Venstres gruppeleder vet at det vil by på mange prøvelser å innlate seg på et forpliktende samarbeid med Høyre. På styremøtet i Bergen Venstre kvelden før var det også delte meninger.

Lederen i lokallaget, Henrik Glette, tilhørte, sammen med Tveit, flertallet som mener at det minste ondet er å prøve et samarbeid med Høyre. Hans-Carl Tveit hadde på forhånd søkt råd på flere hold. Ikke minst samtaler med Venstres gruppeleder i Oslo bystyre har hatt stor betydning. Samarbeidsmønsteret der er noenlunde likt det som nå avtegner seg i Bergen. Dessuten rådførte han seg tidlig i denne uken med KrF-ordfører og påtroppende gruppeleder Kristian Helland.

Slingringsmonn

— Det er viktig å holde Frp utenfor byrådet. Og jeg ser det slik at et byrådssamarbeid mellom Høyre og de to sentrumspartiene gir gode muligheter for slingringsmonn til begge sider. I viktige miljøsaker som bl.a. Bergensprogrammet bør det ikke være problemer å oppnå flertall, sier Tveit.

Han understreker videre at det er en forutsetning fra Venstres side at partiet blir tildelt en av byrådspostene. Men han vil ikke bekrefte at han selv er etlet til en slik post.

- Klokt, mener Eide

Venstres tidligere lederskikkelse i bypolitikken, Gunn-Vivian Eide, har ingen innvendinger mot den strategien partiet foreløpig har valgt. Hun sier til Bergens Tidende at det er klokt av Venstre å delta i sonderinger med Høyre for å finne ut om det er grunnlag for et byrådssamarbeid.

— Jeg ser ikke dette som noe linjeskifte, for Venstre har aldri hatt noen dogmatisk holdning til samarbeid, sier Eide, som var kommunalråd og leder for bygningsrådet i forrige periode.

Hun understreker videre at det er en betingelse for å delta i et byrådssamarbeid at arbeidet for å bygge bybane fortsetter med full styrke. Det samme gjelder satsingen på kollektivtrafikken ellers.

Gunn-Vivian Eide innrømmer at hun er blitt konsultert av sine egne partifeller i forbindelse med sonderingene. Slik hun vurderer det, er det ikke grunn til å være «veldig optimistisk» med tanke på å få i stand et byrådssamarbeid mellom sentrumspartiene og Høyre, på bakgrunn av den valgkampen Høyre har ført.

- Mæland i blåeste laget

— Likevel er dagens Høyre her i Bergen mer moderne enn det partiet jeg hadde med å gjøre. Monica Mæland er riktignok i blåeste laget, og i løpet av valgkampen la hun seg nær Frp i flere saker. Men i forhold til for eksempel Roald Stigum Olsen, er hun moderat. Også Herman Friele har markert seg som en moderat høyrepolitiker, sier hun.

— Skremmer det ikke at en slik koalisjon vil bli avhengig av støtte fra Frp i mange saker?

— Fordelen med den koalisjonen som nå avtegner seg, er at den kan få vekselvis støtte fra venstresiden og Frp, slik tilfellet er i Oslo-politikken. Av alle mulige konstellasjoner tror jeg at et samarbeid mellom sentrum og Høyre er det mest levedyktige, mener Gunn-Vivian Eide, som avfeier enhver antydning om at hun kan være aktuell som byråd. Først må hun gjøre seg ferdig med medisinstudiet.