Mot èn stemme vedtok landsmøtet i Bergen å gå inn for at Fedje-ubåten bør heves. Miljøhensyn og argumentet om at heving er det sikreste både på kort sikt og på lang sikt var avgjørende.

Se også: btv-innslag!

Venstre mener ikke det er nødvendig med videre utredninger i saken.

Landsmøtene til både Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har allerede gått inn for at ubåten må heves, og ikke tildekkes slik Arbeiderpartiet ønsker.

GEOKONSULT