Kommisjonen bør være uavhengig og ikke oppnevnes av regjeringen, men av Stortinget, ifølge forslagsstillerne fra Venstre:

— Dette vil gi Stortinget et bedre grunnlag for en åpen og fordomsfri debatt, mener Odd Einar Dørum, Vera Lysklætt og Lars Sponheim. I det private lovforslaget skriver de at en rapport fra regjeringen/forvaltningen vil inneholde politiske føringer og «ferdigveide vurderinger», noe de ikke ønsker.

— Men forslaget har ikke brodd mot noen. Jeg håper derfor det er mulig å samle et enstemmig storting bak forslaget. Vi trenger en bred oppdatering, ikke minst på grunn av teknologiutviklingen, sier Lars Sponheim til Bergens Tidende.

Presset mot personvernet

Bakgrunnen for forslaget er at personvernet er satt under et betydelig press på område etter område. De henviser til Datatilsynets årsmelding, som behandles i Stortinget i dag, hvor det står at personvernet både presses og er på vikende front.

Dette gjelder områder som privat etterforskning, unngåelse av informasjonsplikten, internasjonal bekjempelse av kriminalitet og terror, press mot taushetsplikt og personvern knyttet til offentlige databaser og journalsystemer, gjenbruk og lagring av sensitive personopplysninger.

Partiet mener kommisjonen må gå tungt inn i samtlige områder, men også se på andre saker og forhold.

Retten til sporløst liv

Forslagsstillerne trekker særlig frem bruk av biometri i pass/ID-kort eller som adgangstegn, bruk og registrering av DNA, elektroniske fotlenker for kriminelle og syke personer, bruk og lagring av teledata, arbeidsgiveres kontroll av de ansatte gjennom e-post og mobiltelefon og kameraovervåking.

I tillegg nevnes de mange forslagene om registre innen helsevesenet, og elektronisk overvåking av biltrafikk og sjåfører som Bergens Tidende har belyst i en artikkelserie om satellittovervåking.

— I sum gjelder det noe så fundamentalt som retten til fortsatt å kunne leve et tilnærmet sporløst liv, heter det. Kommisjonen bør avslutte sitt arbeid innen utgangen av 2007.