Planene om å bygge 21 familieboliger i Jekteviksbakken mellom Sydnes og Dokken i Bergen sentrum har satt sinnene i kok.

Naboer har protestert mot at blokken vil ta strøkets siste gjenværende grøntområde. Dessuten mener de den vil ta sol og utsikt både fra nabohus og barnehagen som ligger like bak blokken.

Studentsamkipnaden (SiB) eier både barnehagen og tomten det skal bygges på. De har vist til at Bergen sentrum trenger flere studentboliger og barnehageplasser. Planen åpner også for en utvidelse av den eksisterende barnehagen.

Nytt forslag i siste liten

Flertallet i komité for miljø og byutvikling støttet prosjektet, og viste til behovet for studentboliger. Onsdag skal bystyret avgjøre saken.

I siste liten har Venstre lansert et nytt alternativ, der studentboligen kan bygges på en annen del av tomten enn hittil foreslått.— Denne saken er vanskelig. Vi skjønner naboene, men Venstre har landet på at vi ønsker studentboliger og barnehageplasser i dette området. Likevel har vi lyst å se om det er mulig å imøtekomme noen av naboenes innvendinger på plasseringen av bygningen, sier Erlend Horn, gruppeleder for Venstre.

Forslaget er å flytte blokken 16 meter mot nordvest, det vil si ned mot Bergen Moské. Da blir bygget liggende der det i dag er tegnet inn en parkeringsplass.

— Da kan vi heller bygge overbygg på de planlagte parkeringsplassene, utnytte skråningene på tomten bedre og se om bygningen kan bygges høyere andre steder, sier Horn.

- Sikrer grønn korridor

Han sier at resultatet vil være at det sikres en grønn korridior mellom de eksisterende boligbyggene og det nye studenthjemmet.

— Dessuten ivaretar også forslaget hensynet til en et eventuelt innslag av lang Nordnestunnel, sier han.

Tirsdag var Venstre i samtaler med byrådspartiene om denne løsningen. Også Ap er en mulig samarbeidspartner, siden partiet også støttet byggingen av studenthjemmet.

— Dette er et slags kompromissforslag. Beboerne vil sikkert ikke være helt fornøyde, men det er bedre enn det eksisterende forslaget, sier Horn.

Følg bystyremøtet direkte på bt.no fra klokken 16 onsdag.