• Det er stor skepsis blant medlemmene til å bli sittende i byrådet, sier leder i Bergen Venstre, Gyri Skre. I dag bestemmer Venstre seg. Mye tyder på brudd.

GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no Bak lukkede dører i rådhusets kantine fikk lang tids oppsamlet frustrasjon uttrykk gjennom flere kritiske merknader. Gyri Skre oppsummerte kritikken. Skyteskive var det Venstre mener er et maktarrogant Arbeiderparti. Arrogant byrådsleder Særlig rammes byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen av kritikken:* Hun opptrådt arrogant da hun for tre uker siden omorganiserte byrådet og tok fra Venstre kontrollen over skoler og barnehager.* Hun burde ha beholdt Geir Kjell Andersland som byråd for kultur. Medlemsmøtet uttrykte full tillit til Andersland. * Hun bør lede byrådet slik at også de små partiene tas hensyn til. Skre viste til Venstres erfaring ifra regjeringen Bondevik der Bondevik tok langt mer hensyn til de små enn det Anne-Grete Strøm-Erichsen gjør. Holdt utenfor Medlemsmøtet var også kritisk til hvordan Arbeiderpartiet har opptrådt i flere politiske saker.— I behandlingen av Bergensprogrammet ble det helt i sluttfasen tatt penger fra de myke tiltakene i programmet og overført til veiutbygging uten at Arbeiderpartiet rådførte seg med oss. Også ved fremleggingen av behovsplanen for barnehager ble Venstres synspunkter satt til side, sier Skre.Men Venstre har ikke bestemt seg. Styret og bystyregruppen møtes i dag for å løse floken. Etter det BT har grunn til å tro tippet avgjørelsen i går i retning av å bryte ut. Men partiet trenger en politisk begrunnelse for å bryte. Den må utformes i dag. Plan B Nå ville ikke Venstre ha vært Venstre dersom det ikke fantes en annen løsning. Partiet kan komme til å bli sittende i byrådet, men det forutsetter innrømmelser fra særlig Arbeiderpartiets side. Hvilke innrømmelser ville Skre ikke ut med i går kveld.- Det vil vi bearbeide mer før vi går ut med det.- Men har dere som skal ta denne avgjørelse støtte fra medlemsmøtet på å fortsette byrådssamarbeidet som om ingenting har skjedd?- Det har vi ikke, men her føler jeg vi må trå varsomt. Vi har ikke fått et klart signal fra medlemsmøtet om hvilke krav som må fremmes overfor byrådet. På møtet i morgen skal vi formulere og drøfte dette, sier Gyri Skre.