Selv om Venstre går inn for en mer human narkotikapolitikk enn andre partier, var tiden ikke inne for å ta steget over fra kriminalisering til regulering av narkotika. Det var stort sett forslagstillerne selv, Unge Venstre og noen få slengere som støttet forslaget fra Bergen. Selv profilerte lokalpolitikere som kommunalråd Julie Andersland stilte seg ikke bak dette forslaget, som ville etablere et nasjonalt narkotikamonopol, etter mønster fra Vinmonopolet. Landsmøtet avviste med klart flertall å behandle saken i kveld.

Heller ikke Hordaland Venstres forslag om å endre sprøyteromsforskriftene nådde opp på landsmøtet. Hordalendingene ville bytte navn fra sprøyterom til brukerrom, fordi det også skal kunne røykes heroin i disse rommene. Men det ville ikke landsmøtet ha noe av.

Etter en kraftig sanering av innsendte forslag sitter Venstre tilbake med en håndfull politiske uttalelser som vil bli vedtatt i løpet av helgen. Av disse knytter det seg størst spenning til den som skal stake ut kursens for Venstres valg av samarbeidspartnere, etter en eventuell borgerlig seier til Stortinget neste øst.

Denne skal behandles søndag formiddag.