En samlet opposisjon i fylkeskommunen ønsker høyere bompenger i rushtrafikken velkommen, men er avhengig av miljøpartiet Venstre for å få flertall.

Onsdag skal samferdselsutvalget vedta en pakke med tiltak for å stanse trafikkveksten gjennom bompengeringen og redusere biltrafikken inn til sentrum. Tiltakene innføres for å sikre at staten de neste fire årene bevilger 550 millioner kroner til ulike kollektivtiltak i Bergen.

Da fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) og byrådsleder Monica Mæland (H) presenterte pakken, var den uten forslag om dyrere bompenger i rushtrafikken.

Skuffet over Venstre

KrF mener køprising er det mest virksomme tiltaket for å redusere trafikken.

— Frp vet vi hvor vi har, og jeg er litt skuffet over Høyre. Vi gikk inn for køprising da KrF samarbeidet med Høyre og Frp i fylkespolitikken. Nå er det Venstre som sitter med nøkkelen. Dersom de sier ja, er det flertall i fylket, sier KrFs Pål Kårbø.Også de øvrige opposisjonspartiene i fylket sier ja til høyere bompenger i rush-trafikken.

Ruth Grung (Ap):

— Vi vil innføre dyrere bompenger for kjøring i den indre bompengeringen mellom klokken 0700 og 09.00. Nå håper vi Venstre følger opp.

Jostein Ljones (Sp):

— Vi har hele tiden ment at køprising i en eller annen form er nødvendig for å sikre at vi får de belønningsmidlene vi så sårt trenger til kollektivtrafikken i Bergen. Venstre bør støtte dette.

Tom Skauge (SV):

— Vi har en rekke tiltak vi ønsker å innføre for å få ned biltrafikken, og vil stemme for dyrere bompenger i rushtrafikken, men formelt sett skal dette behandles i SVs gruppe.

Har ikke bestemt seg

Venstre sitter med nøkkelen, men nestleder i samferdselsutvalget i fylkeskommunen, Alf-Inge Greaker (V), kunne ikke love at partiet ville stemme for høyere bompenger i rushtrafikken.

— Vi skal behandle dette på vårt gruppemøte og er i prinsippet for tiltak som kan bidra til å redusere trafikkveksten, men om vi går inn for køprising, kan jeg ikke svare på før senere i kveld, sier Greaker.

Venstre har gruppemøte i kveld. Greaker mener det aller viktigste er å få med seg et flertall for tiltak som bidrar til å sikre at det kommer belønningsmidler fra staten.

— Det er ikke noe poeng for oss å mase om køprising, dersom Bergen kommune setter seg på bakbeina og ikke vil innføre denne typen tiltak, sier han.

Byrådspartien har i byrådsplattformen sagt nei til dyrere bompenger i rushtiden.

- Hva om det er mulig for fylkekommunen å overstyre Bergen kommune og innføre en slik ordning?

— Dersom fylkeskommunen påviser at dette er mulig, er det noe vi må se på, sier Greaker.

Fra sine partifeller i bypolitikken får han et klart råd.

— Vi er for, og synes det er synd at køprising ikke er med. Her handler det om å sikre penger til kollektivtrafikken og køprising burde vært med, sier gruppeleder Julie Andersland.

Hun legger til at avtalen må bli konkret og god nok til at staten betaler ut belønningsmidlene.

— Jeg setter min litt til venstrerepresentantene og at det blir en god nok avtale. Vi må ha de pengene, sier hun.