På et ekstraordinært årsmøte tirsdag kveld vedtok Bergen Venstre å åpne for å forhandle også med Frp.

«Til tross for dette er det mye av det sittende byrådets politikk som også Venstre kan stå inne for, og vi vet av erfaring at muligheten for gjennomslag for Venstres helhetlige politikk er størst i samarbeid med de borgerlige partiene,» heter det i uttalelsen fra årsmøtet.

De går nå til valg på å etablere et grønt, liberalt og borgerlig byråd.

Bred enighet

Med det har Venstre forkastet «Frp-forbudet» de innførte før valget i 2011, da de lovet velgerne sine å ikke inngå byrådsallianse med Frp.

— Frp tar ansvar når de får makt. De har forlatt sin populisme og er lett å samarbeide med. Vi har gode erfaringer fra fylket, sa Stian Skår Ludvigsen, lokallagsleder for Bergen Venstre, da BT omtalte innstillingen til møtet forrige uke.

Etter årsmøtet kan Ludvigsen fortelle at det var stor støtte for å gå mot et borgerlig samarbeid på årsmøtet.— Vi var kanskje litt spente i forkant, men men det kom ingen alternativ ordlyd inn, sier han.

Utelukker Ap

Vedtaket gjør at Venstre utelukker et samarbeid med Arbeiderpartiet etter valget neste år. Ludvigsen sier det ikke var stor interesse for dette på årsmøtet.

— Det var en langt tøffere debatt om det for fire år siden. Nå tror jeg medlemmene våre ser at det er nødvendig å åpne for å forhandle med hele den borgerlige siden. Den situasjonen vi nå har i bystyret viser hvor mye sterkere sentrum står når man forhandler med hele den borgerlige siden, sier han.

I uttalelsen fra årsmøtet heter det også: «Vi ser det også som urealistisk å få etablert et handlekraftig, styringsdyktig byråd i et samarbeid mellom Venstre og den øvrige opposisjonen i bystyret. Til det er opposisjonen for fragmentert og politisk splittet.»

- Døren står åpen

Fungerende gruppeleder for Ap, Marte Mjøs Persen, sier deres dør fremdeles står åpen for Venstre etter dagens vedtak.

— Jeg tror et sentrum-venstre samarbeid er det eneste alternativet som vil gi et sosialt ansvarlig byråd og en mer offensiv miljøpolitikk. Byrådet har økt Bergens gjeld fra under 5 milliarder i 2003 til 14 milliarder i 2014 og trolig tapt mellom 600 og 900 millioner kroner på å fjerne eiendomsskatten. Dersom Venstre ønsker en økonomisk ansvarlig politikk, er Arbeiderpartiet klare til å være garantisten for nettopp det etter valget neste år, sier Persen.

— Mange i Venstre ønsker at partiet skal gå mot høyre av ideologisk overbevisning, og det må være lov. Men dersom det viktigste er å få gjennomslag for miljø- og sosialpolitikk på lokalt nivå, vil de får større gjennomslag ved å samarbeide med venstresiden. Det har vi sett tydelig i bystyret de siste årene, hvor V og Ap i stor grad har stemt sammen, sier Persen.