I går kveld var det kontakt mellom Venstre, Arbeiderpartiet, KrF og SV om saken. Venstre presenterte da et forslag om å innføre økte bompengesatser i rushtrafikken for å få redusert trafikken inn til sentrum. Etter det BT kjenner til ønsker Venstre å finne flertall for følgende formulering:

"I samband med takstauken i bompengeringen frå 1.1.2013 vert det og lagt opp til at prisen på passering av bompengeringen er høgare enn ellers i døgeret i periodar med stor andel av arbeidsreisar. Dette er for å nå målet om reduksjon av slike reisar med 5% i 4— års perioden."

Etter det BT kjenner til er ikke resten av opposisjonen særlig imponert over Venstres forslag.

Ikke tidligere

Tiltak for å redusere trafikken inn mot sentrum og stanse trafikkveksten gjennom bompengeringen er avgjørende for at Bergen skal få belønningsmidler til kollektivtrafikken fra staten. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen og byrådsleder Monica Mæland presenterte før helgen en handlingsplan der dyrere bompenger i rushtrafikken ikke var en del av pakken.

De to Høyre-politikerne har ulike hensyn å ta. I Bergen er det byrådet som vedtar handlingsplanen. Byrådspartiene i Bergen er blitt enige om en politisk plattform der det sies nei til økte bompenger i rushtrafikken. I fylkeskommunen derimot, må handlingsplanen opp i samferdselsutvalget og fylkesutvalget.

Økes om et år

Opposisjonen i fylkespolitikken står på dyrere bompenger i rushtrafikken. Høyre og Frp er i mot, mens Venstre står på vippen og avgjør i praksis innholdet i handlingsplanen i det vedtaket fylkeskommunen skal gjøre.

Venstre er et uhuga køprisingsparti, men har til nå ikke villet si om partiet sier ja eller nei til dette når saken skal opp i samferdselsutvaget i dag. Nå tyder mye på at Venstre har bestemt seg. Partiet kan akseptere at bompengsatsene økes i rushtrafikken fra 1.1.2013.Da må bompengesatsene uansett økes for å skaffe penger til bygging av Ringvei Vest frem til Birkelandskrysset og Bybanen fra Lagunen til Flesland.

Hva bør Venstre gjøre? Si din mening under!