Hordaland Venstre går nå som første parti ut med et konkret forslag om å få i gang et prøveprosjekt med utdeling av heroin i Bergen. Forslaget kommer etter alt å dømme til å bli programfestet under Venstres landsmøte til våren.

Redder liv

— Vi gjør det fordi vi er overbevist om at dette er et tiltak som kan redde mange liv, og vi er sterkt uenige med dem som hevder at dette er å gi opp misbrukerne og la dem seile sin egen sjø. Tvert imot, det er å ta dem på alvor, sier Gunn-Vivian Eide, medlem av fylkesstyret i Hordaland Venstre.

Hun er selv lege ved Sandviken sykehus og jobber med rusproblematikk. Akkurat nå er hun i gang med et forskningsprosjekt som ser på organisering av rusbehandling for pasienter som har både rusproblemer og psykiske lidelser.

Som å nekte KOLS-medisin

  • Flere og flere av mine legekolleger som jobber med rusmisbrukere slutter seg nå til tanken om at heroinassistert behandling kan redde liv og være god behandling for rusavhengige som vi ikke klarer å hjelpe på andre måter, sier Eide.

Hun mener at ut fra et etisk ståsted er det like uholdbart å nekte heroinavhengige livreddende medisinering som det ville være å nekte diabetespasienter medisin hvis de ikke går ned i vekt, eller om vi nektet å gi KOLS-pasienter medisin hvis de ikke slutter å røyke.

Les også Hilde Sandviks kommentar: Hamsterdam i Bergen

Startet i Unge Venstre

Debatten om heroinassistert behandling startet i Unge Venstre for to-tre år siden.

  • Vi er veldig fornøyd med at moderpartiet nå slutter opp om denne saken, sier Erlend A. Horn, leder i Hordaland Unge Venstre.
  • Utgangspunktet for engasjementet er at den ruspolitikken som hittil har vært ført her i landet, ikke fungerer. Norge har flere overdosedødsfall enn de fleste andre land. Da må det være lov å lære av andre som har prøvd alternative metoder. Vi må våge å prøve noe nytt når det vi gjør, ikke gir resultater, sier han.

Horn viser til erfaringene fra Sveits, der dødsfallene ble halvert etter at ordningen med utdeling av gratis heroin ble innført. Flere andre land har også satset på dette, og har positive erfaringer.

Gunn-Vivian Eide understreker sterkt at gratis heroin i seg selv langt fra er noen løsning i seg selv.

  • Et slikt tiltak må ikke bli en hvilepute, men må fungere som ett av mange hjelpetiltak som kan bidra til bedre rusomsorg, sier Eide.

Les også: Krever heroin på resept

Kan få normal hverdag

Eide mener imidlertid at utdeling av heroin vil være et viktig tiltak i førstelinje, fordi det vil gi rusmisbrukerne verdigheten tilbake, få dem ut av kriminalitet og prostitusjon og gi dem anledning til å fungere sosialt og i jobb.

  • Kanskje de ikke blir rusfrie i første omgang, men de får bedre fysisk helse, muligheten til å leve mer som vanlige mennesker og bygge opp en normal hverdag der de ikke opplever seg selv som utstøtte. Det er viktig i seg selv, sier Eide.

I Norge i dag antar man at det finnes mellom 11.000 og 15.000 heroinmisbrukere. I Bergen er tallet trolig over 1000.

Hvor mange av disse som kan ha nytte av et eventuelt prøveprosjekt med heroin, har man ikke forsøkt å anslå, men Venstrepolitikerne mener det kan dreie seg om minst et hundretall personer.

Hva synes du om Venstre-forslaget? Si din mening her.

Roar Christiansen