– Et liberalt parti kan ikke være fanatisk rigid på kjønnsbalanse, sier Eide som selv er foreslått av nominasjonskomiteen på tredjeplass på stortingslisten i Hordaland. Foran seg har hun to Lars-er, Lars Sponheim og Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Det ligger an til kvinnekamp og atskillig spenning når nominasjonsmøtet starter 6. februar på Stord. Ikke alle vil akseptere at prinsippet om kjønnsbalanse blir fraveket på de mest interessante posisjonene.

Ønsker bare annenplassen

Kari Østervold Toft, som er fra Sund, sitter i partiets sentralstyre og var tidligere leder i Hordaland Venstre. Hennes budskap er helt klart:

– Selvsagt bør det stå en kvinne som nummer to på listen. Den plassen vil jeg selv gjerne kjempe om. Jeg har gjort det klart for nominasjonskomiteen at jeg ønsker annenplassen, og bare den, sier Østervold Toft som til daglig arbeider som kommunikasjonsdirektør ved Havforskningsinstituttet.

Komiteen har foreslått henne aller sist, som nummer 21.

Også Eide vil kjempe

Gunn-Vivian Eide, som er lege, har for lengst bestemt seg for å støtte Lars-Henrik Paarup Michelsen på plassen bak Sponheim. Hun har i motsetning til Østervold Toft ikke noe ønske om å konkurrere med den tidligere lederen av Norges Unge Venstre. Eide er overbevist om at hun og Michelsen utgjør et godt tospann som kan trekke mange nye bergensvelgere over til Venstre.

– Det er det som skal til for å sikre partiet to mandater her fra fylket, mener hun.

Men skulle den situasjonen oppstå at flertallet på nominasjonsmøtet krever kjønnskvotering – at en kvinne følger direkte etter Lars Sponheim på listen – er også Gunn-Vivian Eide klar til kamp:

– Ja, i så fall vil jeg delta i en ren kvinnekamp, sier hun.

Ombestemte seg

Kommunalråd Hans-Carl Tveit er leder i nominasjonskomiteen, og argumenterte tidlig i høst ivrig for å satse på en kvinne som Lars Sponheims makker. Men han ombestemte seg senere, fordi «det er viktig å tenke på den langsiktige rekrutteringen når Sponheim en gang gir seg», som han sier i dag.

Tveit nevner at han ikke har fått noen som helst negative reaksjoner på at nominasjonskomiteen landet på to mannlige kandidater på topplassene.

– Det hadde jeg faktisk ventet, tilføyer han.

Han opplyser videre at han har hatt flere samtaler med Sponheim om bl.a. sammensetningen av listen. Han har ikke inntrykk av at partilederen er betenkt over at valglisten er blitt som den er.