• Bystyret trenger felles spilleregler for kontakter med bedrifter og organisasjonsliv, sier Venstres Henrik Glette. Han vil ha et lobbyregister.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Venstre tar nå initiativ til et møte med alle partiene i bystyret i håp om få til en enighet om hvordan kontakten mellom bystyremedlemmer, organisasjoner og bedrifter best kan registreres.

OK med påvirkning

— Det er et klart behov for en slik felles enighet. Både med tanke på at Høyre så for seg at ordførerens politiske sekretær skulle finansieres av Kaffehuset Friele, men og på grunn av Trond Tystads konsulentvirksomhet, sier Glette.

Han ser for seg at all kontakt mellom politikere og bedrifter/organisasjoner registreres i et frivillig lobbyregister.

— Egentlig holder det med navnet på de man har kontakt med, ærendet vil vel i de fleste tilfeller være tydelig i kraft av hvem som møter. Men på spørsmål må man også kunne redegjøre for hvorfor man hadde møte. Jeg mener at ærlighet om hvem man lar seg påvirke av er viktig. Opplysningene må ligge ut på nettet.

— Er det noe galt i å la seg påvirke?

— Nei, snarere tvert i mot, men velgerne har et krav på å vite hvem vi lar oss påvirke av.

— Hva med telefonhenvendelser? Skal disse også registreres?

— Vi må diskutere hvordan et slik register skal fungere, og hvor langt vi skal gå i registreringen. Noen vil nok mene at vi skal gå ganske langt.

Trenger åpenhet

— Heltidspolitikere har jo svært omfattende kontakt med ulike organisasjoner og bedrifter, kanskje særlig på telefon. Det må bli mye å registrere?

— Jeg synes behovet for et register er særlig stort i forhold til heltidspolitikere fordi disse har tid til å være tilgjengelig og synes ikke omfanget av slik kontakt er et godt argument for ikke å registrere den.

— Hva med naboen som henvender seg og vil klage på et nybygg og ikke ønsker navnet sitt i et register?

— Det kan være et poeng, men her er hensikten å verne de små. Mange sterke interessegrupper og bedrifter som påvirker, ønsker en uformell kontakt som ikke blir offentlig kjent. For vanlige folk er det viktig med åpenhet rundt denne kontakten, sier Glette.