• Høyre retter baker for smed når bydelene skal ofres for å få orden på kommunen, mener Venstres gruppeleder Geir Kjell Andersland.

BT skrev søndag at Høyre er i ferd med å forlate bydelsreformen. I et notat forfattet av gruppeleder Martin Smith-Sivertsen blir dagens bydelsreform avviklet og erstattet med selvstyrte skoler, barnehager og sykehjem.

Venstres gruppeleder mener Smith-Sivertsen begynner i feil ende, dersom målet er å få skikk på styringen av Bergen.

Etter hans mening er det byparlamentarismen som skaper problemer, ikke det økte bydelsdemokratiet.

Venstre har alltid vært imot byparlamentarismen, men deltok likevel i byrådet, da ordningen ble innført. Selv erfaring som byråd har ikke overbevist Andersland om at byråd er det beste for Bergen.

— Parlamentarismen skaper en konfrontasjonspolitikk mellom byrådet i posisjon og de øvrige partiene i opposisjon. I tillegg kommer konflikten mellom sentralt nivå og bydelene. Dette rammer og lammer Bergen, sier Andersland.

Andersland ønsker seg tilbake til formannskapet, der partiene på en helt annen måte tar et felles ansvar for politikken.

-Jeg tror ganske sikkert at store deler av befolkningen i Bergen ville ha jublet for en slik reversert reform, sier Andersland til BT.