Gjennomgangen til bystyrets kontor viser at Bergen ikke ligger så dårlig an med sine 16 initiativ på seks år. I enkelte byer er ordningen knapt nok i bruk.

  • I Stavanger er det kun fremmet to initiativ på seks år.
  • I Trondheim er det fremmet syv initiativ. Fire ble behandlet i bystyret.
  • Oslo er best i klassen, med 41 innbyggerinitiativ. Men 27 av dem kom i 2004 og 2005. Siden er det blitt stadig færre. — Det er et for dårlig resultat, og viser at ordningen ikke er kjent nok, mener Sara Henriksen, bystyremedlem for Venstre.

Sammen med Unge Venstre sto hun bak to av initiativene som har fått gjennomslag i bystyret de siste årene. Bystyret vedtok å åpne Fredriksberg fort, og å gjøre Bergen til Fair Trade-by. Tre år senere er fortet fremdeles stengt for befolkningen, og Henriksen synes Fair Trade-satsingen har vært puslete.

— Likevel er innbyggerinitiativ er viktig prinsipp som burde vært benyttet oftere. Det er opp til politikerne å følge opp vedtakene å se til at de blir gjennomført.

Henriksen er positiv til at man nå skal kunne lage underskriftslistene på internett.

— Men det forutsetter at man kontrollerer at signaturen er reell. En Facebook-gruppe ville ikke vært akseptabelt. Initiativet må være ekte, det er litt for enkelt med et klikk.

Venstre-politikeren tror likevel at manglende informasjon er hovedgrunnen til den labre interessen for innbyggerinitiativ.

— Spørsmålet er om folk som er engasjert i noe får vite at de har muligheten til å få en sak tatt opp i bystyret. Det er jo en veldig bra ordning, sier hun.