...ikke sprøyterom! Det er ufattelig at vi i 2007 diskuterer offentlige løsninger for vedlikeholde menneskers rusavhengighet. Prisverdig er det at man vil gjöre noe for de rusavhengige, men å bruke 10 millioner på sprøyterom er en trist avsporing.

Det kan virke som om det aldri har vært noen særlig interesse hos oss politikere å få til det krafttaket som må til for å gi alle et rusfritt liv. Hvorfor er det så vanskelig å si, mene og gjennomföre det eneste riktige: gi alle rusavhengige behandling og ettervern...?

De aller fleste av oss kjenner til mennesker som sliter med sin avhengighet til narkotika. Jeg har venner, venniner og familie som idag sliter uten å få tilfredsstillende hjelp. Personlig har jeg kommet dit at NOK er NOK! Derfor er det gledelig at KrF er krystallklare på en kraftig utbedring av rusomsorgen.

De rusavhengige skal ikke stues bort, men hjelpes til et rusfritt liv.

_**Filip Rygg,

1.kandidat Bergen KrF**_

EIRIK BREKKE (arkiv)