— Heldigvis har vi unngått alvorlige ulykker, der besøkende på kirkegårdene i Bergen har fått løse gravminner over seg. Men fra tid til annen blir kirkegårdsansatte skadet fordi gravsteiner velter under vedlikeholdsarbeid, sier kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik til Bergens Tidende.

Han legger til at løse gravsteiner er farlige. Særlig eldre gravminner har et par meter høye steiner som ofte veier flere hundre kilo.

100.000 graver

— For å forebygge ulykker, har vi systematiske kontroller som en del av de faste rutinene på kirkegårdene. Vi sjekker gravstøttene i forbindelse med annet vedlikeholdsarbeid. Oppdager vi løse steiner, blir de lagt ned for å unngå ulykker, legger han til.

I Bergen finnes det nesten 100.000 graver fordelt på 26 kirkegårder. Etter to alvorlige ulykker i Stjørdal og Sandnes i sommer, der barn fikk tunge gravsteiner over seg, har man også i Bergen intensivert kontrollene på kirkegårdene i Bergen de siste ukene. I den ene ulykken omkom et lite barn som ble truffet av en stor gravstein etter å ha forsøkt å klatre på den. I den andre ble et annet barn alvorlig skadet.

Velter ved lett berøring

— Vi har ingen nøyaktig statistikk over hvor mange gravminner våre ansatte velger å legge ned fordi de er løse. Men det dreier seg om noen hundre i året. Vi følger et føre var-prinsipp, der kirkegårdsarbeiderne griper inn umiddelbart når de oppdager at gravsteiner står løst. Også gravsteinene er utsatt for slitasje. Selv om de har stått fjellstøtt i mange år, kan telen i jorden ett år være nok til at de løsner fra festene og plutselig utgjør en fare. Enkelte gravsteiner er så løse at de velter ved den minste berøring, hevder Wik.

Han legger til at det er de som fester gravene, som har ansvaret for at de holdes ved like.

Tror det er hærverk

— Problemet i slike saker er informasjonen til dem som har ansvaret. Dessverre blir det gjerne slik at pårørende besøker en grav og plutselig oppdager at steinen er veltet. Da tror de gjerne at det dreier seg om hærverk, sier kirkevergen.

— Hva gjør dere i forhold til festerne når dere oppdager et gravminne så står i fare for å velte?

— Hvis det er fare for at gravsteinen kan velte, legger vi den forsiktig ned. Samtidig setter vi en pinn i jorden med en kort tekst der festeren blir bedt om ta kontakt med oss. Som sagt er dette den enkelte festers ansvar. Men hvis de ønsker det, kan vi utbedre skaden for dem, sier Wik.