– De sa jeg kom med dommedagsprofetier, at jeg pratet for mye om Jesus. Jeg fikk valget mellom å bli sparket eller si opp frivillig, forteller 59-åringen fra Loddefjord.

Den 20. desember i fjor vandret han ut porten på Kokstad for siste gang. Etter over 30 år på samme arbeidsplass, var han ikke lenger ønsket ved Hansa Borg Bryggerier. Donalds gjentatte religiøse uttalelser ble oppfattet som ubehagelige.

Skriftlig advarsel

Gerard Donald kom fra Sri Lanka til Norge i 1975. Noen måneder senere fikk han fast jobb ved Hansa.

– Jeg tror de synes jeg gjorde en god jobb. Folk ga meg i alle fall skryt for arbeidet mitt på tapperiet.

Donald forteller at han ble frelst den 5. februar 1994, noe han ikke la skjul på overfor arbeidskollegene.

– Hvis jeg så noen stjele, minnet jeg dem om de ti bud. Når folk spurte hvordan det gikk, fortalte jeg at Jesus lever. Mens andre diskuterte fotball og sex, snakket jeg om tro og ba Gud velsigne kollegene mine.

Den 23. juni 2003 fikk Gerard Donald det første signalet om at hans religionsutøvelse ble oppfattet som problematisk. Da fikk han en skriftlig advarsel.

Ledelsen mente han ved et uhell hadde skadet produksjonsutstyr og dermed påførte dem økonomisk tap. I samme advarsel refset de ham for å spre Guds ord på arbeidsplassen. Om han ikke sluttet med dette, ville det få konsekvenser.

Daværende produksjonssjef skrev følgende: «Vi viser også til forhold der du kommer med sterke religiøse utsagn overfor arbeidskollegaer. Vi har mottatt konkrete tilbakemeldinger om dette fra flere ansatte som føler det svært ubehagelig.»

Ledelsen presiserte at de aksepterte Donalds livssyn, men at hans «agitering» ikke kunne finne sted på arbeidsplassen. Like etter ble han overflyttet fra tapperiet til tomgodsavdelingen.

«Gud velsigne deg»

Den 11. januar i fjor fikk Donald sin andre skriftlige advarsel. Denne gangen ble han ikke anklaget for å ha ødelagt noe, kun for å ha kommet med «sterke religiøse utsagn» overfor en lærer som var på bedriftsbesøk med en skoleklasse.

– Jeg trodde læreren også var fra Sri Lanka, så jeg tok ham i hånden og sa «Gud velsigne deg», eller noe liknende. Det var godt ment, men en kollega overhørte samtalen og likte den ikke.

Etter denne advarselen bestemte Donald seg for ikke å drive noe som kunne minne om forkynning på arbeidsplassen. Han lykkes tydeligvis ikke, for elleve måneder senere ble han kalt inn til personalsjef Sigurd Teigen. Og denne gang viste Hansa ingen nåde.

– Hvis jeg sa opp selv, lovet de meg fem måneders lønn. Nektet jeg å slutte, ville de gi meg sparken.

– Hvilken begrunnelse ga de?

– De mente jeg hadde snakket for mye om religion – igjen.

Håndskrevet oppsigelse

Gerard Donald ba om at fagforeningen skulle bistå ham under møtet, men klubbleder Jarle Wilhelmsen kunne ikke stoppe oppsigelsesprosessen.

– Jeg fikk en halv times betenkningstid. Klubblederen mente det var best at jeg sa opp. Da ville jeg i alle fall sikre meg noen måneders lønn.

Ifølge Donald var det klubblederen som skriblet ned den håndskrevne oppsigelsen han undertegnet. Personalsjefen ga ham en bekreftelse på at Hansa imøtekom hans «ønske om å fratre straks», og så – tre år før han kunne gått av med førtidspensjon – var 59-åringen ferdig hos sin første og eneste arbeidsgiver i Norge.

– Jeg har hatt det vondt etterpå. Jeg er deprimert og klarer ikke å sove om nettene. Legen har sykmeldt meg.

Donald skulle gjerne gått til rettssak mot Hansa, men har ikke råd til å dekke saksomkostningene om han taper. Etter råd fra fastlegen forteller han sin versjon av saken til Bergens Tidende.

– Jeg tror at Jesus vil vise meg veien ut av den vanskelige situasjonen jeg har havnet i.

Brekke, Eirik