— I året som er gått kan jeg ikke komme på en eneste hendelse. Vi har ganske god kontroll på ungdommen her, sier politiførstebetjent Helge Laastad ved ordensavdelingen hos Fana-politiet.

Samme inntrykket har verneombud Arne Rasmussen i Tides Fana-avdeling:

— Problemet med bråk på bussene er helt marginalt her. I den grad det er noe, er det helt uavhengige enkeltepisoder, sier han.

Også politiet i Laksevåg og Fyllingsdalen melder at de bare unntaksvis får meldinger om bråk på bussrutene.