Øvelsen er en av de største som er avholdt i de indre kystfarvann. I tillegg til Fjord Lines egne ansatte, deltok Hordaland lokale redningssentral, politiet, Bergen Brannvesen, Helse Bergen, Hovedredningssentralen på Sola, Rogaland Radio, Redningsselskapet, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps og Kystvakten.

Som passasjerer var det tatt om bord 200 skoleelever fra Bergen Maritime og Os ungdomsskule. Elever ved ambulanselinjen på Os videregående fungerte som skadde markører.

Jevnlige redningsøvelser

— Vi avholder jevnlige redningsøvelser, men ytterst sjelden i så stor målestokk som dette, sier «Jupiter»-kaptein Leif Sture til bt.no. Han ledet redningsarbeidet om bord. Både skipets egne røykdykkere og brannfolk fra land ble sendt inn i de røykfylte korridorene i skipets lugardel. Her ble alle lugarer gjennomsøkt, «skadde» funnet og brakt ut på dekk der de fikk førstehjelp. Deretter ble de ført til land med Luftambulansens helikopter og den nye ambulansebåten «Rygerstril».

— Mannskapet la liv og sjel ned i oppgaven, og fikk virkelig kjørt seg. Det var gledelig å registrere at alt fungerte, sier «Jupiter»-kapteinen.

Evakuert til Kleppestø

Etter hvert ble de øvrige passasjerene samlet i Club Viking akterut på «Jupiter». I grupper de ble evakuert over i kystvaktskipet KV «Garsøy» og ambulansebåten «Rygerstril», og deretter fraktet inn til Kleppestø på Askøy. Her var det opprettet en stor mottakssentral hvor passasjerene ble registrert en etter en.

— Vi har hatt en foreløpig debrifing med de fleste partene som deltok. Det høres ut for at det meste av redningsarbeidet fungerte som det skulle, sier Leif Sture.

For ordens skyld: Englandsbåten setter som vanlig kursen for Newcastle mandag ettermiddag. «Brannen» om bord ble effektivt slukket.

DRAMATISK: Brannfolkene fikk en realistisk øvelse i å ta seg frem i mørke ganger om bord på et passasjerskip. FOTO: TOR HØVIK
EVAKUERTE: 200 "passasjerer" ble evakuert fra Jupiter under øvelsen.
TOR HØVIK