Målingen gir ingen forhåpninger om at det blir lett å stable på beina en flertallskoalisjon i Bergen etter valget. — Bergenserne velger kaos, kommenterer journalist Gunnar Wiederstrøm.

Høyre går også tilbake på BT-målingen. Ordførerkandidat Herman Friele sa nei til å delta på NRKs folkemøte om privatisering. Dermed mistet partiet sjansen til å delta.

Byrådspartiene Ap og KrF opplever dyp tillitskrise blant velgerne i Bergen. De to partiene oppnådde ved forrige kommunevalg 38 prosent oppslutning. Nå er tallet redusert til 25 prosent, viser ny BT-måling for Bergen.

KrF-ordfører Kristian Helland tror partiets problemer på landsplan er årsak til de begredelige tallene i Bergen. Bare 6,9 prosent av de spurte sier de vil stemme Kristelig Folkeparti hvis det var kommunevalg i morgen.

— Partier som sitter med politisk ansvar får ofte en smekk over fingrene av velgerne. De dårlige målingene er også en effekt av å sitte som lite parti i en regjering dominert av Høyre, sier Helland.

Skjøre koalisjoner

— Men innsatsen i byrådet de siste fire årene kan vel også være en forklaring?

— Bergen sliter med en trang og vanskelig økonomi. Vi har forsøkt å styre byen best mulig ut fra de rammene vi har. Det Bergen nå trenger, er politikere som både kan lage et budsjett og ikke minst holde et budsjett, sier ordføreren.

Konstellasjonen KrF, H og Frp ville - på basis av målingen Opinion har utført for BT - så vidt hatt flertall i bystyret med 35 av 67 plasser. Hellands drømmekoalisjon av KrF, Ap og H fremstår enda skjørere, med 34 av 67 mandater.

Helland har tidligere vært kategorisk avvisende til at KrF skal sitte i et byråd sammen med Fremskrittspartiet.

Nå velger han politikernes standardformulering om at «det ikke vil foreligge en endelig konklusjonen før styrkeforholdet mellom partiene er avklart etter valget».

— Personlig har jeg ingen ønsker om et samarbeid med Frp. Jeg ser ikke for meg at et lite KrF skal danne flertall sammen med Frp og H, sier han.

Trekke seg?

I sommer har flere KrF-politikere i Bergen uttalt seg positivt om å samarbeide med Fremskrittspartiet etter kommunevalget. Har du vurdert å trekke deg som ordførerkandidat dersom et flertall i den nye KrF-gruppen sier ja til å danne byråd med Fremskrittspartiet?

— Det er et veldig hypotetisk spørsmål. Nå skal vi først ha valgkamp og valg, svarer Helland.

Han snakker derimot varmt for en koalisjon med Arbeiderpartiet og Høyre.

— Jeg har veldig tro på visjonen om et samarbeid mellom disse partiene som danner det politiske tyngdepunktet.

Toppkandidaten kan søke en viss trøst i at mange tidligere KrF-velgere sitter på gjerdet. Faktisk oppgir mer enn tredjedel av partiets sympatisører ved siste stortingsvalg at de ikke er sikker på hvilket parti de skal stemme på hvis de skulle til stemmeurnene i morgen.

Frp-hopp

Utsiktene til at den nåværende byrådskoalisjonen av Ap, KrF og Sp kan bli sittende, er hinsides enhver realisme for øyeblikket. De tre partiene har seg imellom bare 19 plasser. Heller ikke Ap, SV eller RV kan på grunnlag av målingen tro på et rent sosialistisk flertall i det nye bystyret.

Fremskrittspartiet bytter plass med Ap om å være byens nest største parti. Mens Ap er nede på 18,6, øker Frp oppslutningen med 1,8 prosentpoeng til 20,2.

For øvrig er det bare mindre endringer på målingen.

— Folk har vel ikke tenkt så mye på lokalpolitikk i ferietiden. Utslagene vil ventelig bli større når valgkampen kommer skikkelig i gang, sier seniorkonsulent Idar Eidset i Opinion.