Og bystyret velger også det aller viktigste politiske organet, nemlig byrådet. Byrådet velger kommunens representanter i en serie råd og utvalg som ligger under byrådet.

Bystyret velger og kommunens representanter i styret i BiR, Bergen og Omland Havnevesen, Bergen Kommunale Pensjonskasse og Bergen Reiselivslag.

Noen utvalg er svært viktige for bergenserne. Det gjelder plassene i Forliksrådet og Likningsnemnda. Andre utvalg er av mindre betydning, som Stiftelsen Sømands hjem og Sjømennenes boligbyggelag.

Det er knyttet betydelig politisk tautrekking til fordelingen av disse vervene. Det skjer normalt etter partistørrelse, dvs. alle partier skal få sin rimelig andel av vervene. Men et flertall kan også skjære igjennom i bystyret og ta de verv de selv finner for godt. Selve fordelingen skjer gjennom fullmaktskomiteen. Den bruker hele høsten etter kommunevalget til å gjennomføre fordelingen.

Betalingen i vervene varierer ganske mye. Fra en simpel møtegodtgjørelse på noen hundrelapper til honorarer på over 50.000 kroner for styreleder i BiR.