SISTE: Unge Høyre opplyser torsdag kveld at den ekstraordinære generalforsamlingen i Hordaland Unge Høyre vil bli avholdt 27. mars.

Informasjonsmøtet for medlemmer og foresatte vil finne sted 18. mars klokken 18.00 påHøyres Hus.

Leder av Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy, sier den ekstraordinære generalforsamlingen skal arrangeres så fort som mulig.

Det skjer etter at tre medlemmer i arbeidsutvalget har gitt fra seg sine verv etter å ha innrømmet å røyke hasj. Sandøy tror ikke det blir noen flere som trekker seg.

— Samtlige som har vært involvert i denne saken har trukket seg. De har selv tatt beslutningen, og de ønsker ro. Dette har vært belastende for dem, så jeg har forståelse for valgene deres.

- Synes du selv de må trekke seg på grunn av å røyke hasj?

— De har valgt dette selv, og det registrerer jeg. Noe mer kan jeg ikke kommentere.

Bryter med tilliten

De involverte har innrømmet å røyke hasj, noe som kvalifiserer for et forelegg på 3000 kroner. Sandøy vet ikke om denne saken skaper presedens i partiet.

— Vi har nulltoleranse for bruk av narkotika. Når man har et tillitsverv, og røyker hasj, så er det et tillitsbrudd.

Totalt seks ungdommer knyttet til Høyre i Hordaland har innrømmet hasjbruk etter at politiet startet en aksjon mot narkotika i Bergen. En av dem, Erik Skutle, sitter på stortinget. Alle har trukket seg fra de vervene de har hatt i partiet, men beholdt sine folkevalgte verv.

Gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen, Dag Skansen, har snakket med dem han har ansvar for.

— Ønsket om å trekke seg fra vervet var ikke noe som kom fra oppfordring fra meg, sier Skansen, som påpeker at han håper de aktuelle vil fortsette i bystyret.

Skaper presedens

Skansen ser at denne saken kan skape presedens, men maner likevel til litt nøkternhet.

— Gruppestyret vårt har understreket at denne form for hendelser er uakseptable, også ut fra den nulltoleransen Høyre har. Så dette setter vel et eksempel om at dette er uakseptabelt. Men det er unge mennesker det dreier seg. Selv om forseelsene deres får konsekvenser organisatorisk sett, så trenger vi ikke kaste unge mennersker ut av partiet, sier han.

Overfor ham har de involverte bekreftet at de har innrømmet hasjbruk overfor politiet. Noe mer har de ikke diskutert i samtalene.

— Jeg har ingen indikasjoner på at dette vil gjelde flere, sier Skansen.

DISKUTERT: Dag Skansen i Høyre har diskutert hasj-saken og konsekvensene av den med de involverte bystyremedlemmene.
Bård Kristian Bøe (arkiv)