TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

— Formgivning, idrett, musikk, dans og drama trakk flest søkere i fjor. Slik tror jeg det vil være også i år, men nyskapningen medier og kommunikasjon seiler opp som en ny konkurrent, sier inntakssjef Nils Skavhellen i Hordaland Fylkeskommune. Sammen med sine ansatte står han nå klar til å behandle de mange tusen søknader som nå strømmer inn.

Vil trekke mange Salg og service, medier og kommunikasjon er årets to nye studieretninger i Hordaland. Skavhellen tror særlig den siste vil trekke søkere fra formgivning og allmennfag.

I tillegg til allmenne fag og valgfag har medier og kommunikasjon grunnkurs ti timer medieproduksjon, sju timer mediedesign og fem timer medie- og kommunikasjonsteori. Grunnkurset fører videre til fotograffag, førtrykk, bokbinder, kartonasje- og seriegrafifaget, reklame og design. Fem skoler i Hordaland har faget. De som er interessert i journalistikk, kan fortsatt ta det som fordypning i studieretning for allmenne fag på sju videregående skoler i Hordaland.

Økning om et par år 16.400 elever søkte videregående skoler i Hordaland i fjor. Nils Skavhellen regner med like mange søkere i år. Først fra 2003 kommer den store veksten i elevtallet som vil kreve nye skoler før 2007.

Skavhellen vil stramme inn på muligheten til å bytte skoleplass i år. Valg av studieretning tror han er viktigere enn hvilken skole eleven kommer inn på. Han satser på å la flest mulig komme inn på den studieretning de helst ønsker. Mange strever med valg av utdanning. I fremtiden ønsker han at de unge tidligere skal få yrkesveiledning.

TRIVES: – Vi utfordres til å skape noe selv og lærer mye om lys og bruk av ulike kameratyper, sier Thea Mjelde Larsen. Hun går på fotolinjen ved Garnes videregående skole. (Foto: Knut Strand)