RUNE CHRISTOPHERSEN

Hun var en av de to som klatret opp på taket av Jonsvollkvartalet 12. juli i år, for å demonstrere mot at bygningene skulle rives. Politiet måtte tilkalle brannvesenet og Simon Snorkel for å få de to demonstrantene ned fra taket.

I fjor måtte Helle og flere andre okkupanter to ganger fjernes med makt av politiet, etter at de tok seg inn i den tomme bygningen for å bo der. De flyttet inn i mai, og bodde i det tomme huset helt frem til 1. oktober, da de ble kastet ut. 19. oktober tok de seg inn i bygningen igjen, men ble nok en gang båret ut av lovens lange arm. Helle ble ilagt et forelegg på 5000 kroner for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg, men nektet å betale. Dermed ble det rettssak, med full vitneførsel og det hele. På tilhørerbenken satt flere støttespillere i Bergen Boligaksjon.

— Det er berettiget å bruke sivil ulydighet i en så viktig sak. Jeg ser på det som et samfunnsansvar å okkupere hus som står tomme. Det frigjør boliger for folk som trenger dem, sa tiltalte i retten. Hun fikk ikke oppnevnt offentlig forsvarer, og forsvarte seg selv. Hun hevdet at hun og meddemonstranten, Åsgeir Sundan, ikke hørte hva politiet ropte da de ble bedt om å komme ned fra taket.

Dommeren ville imidlertid ikke høre på det øret. Han mener de to måtte forstå at politiet ville ha dem ned fra taket. Retten la heller ikke vekt på de politiske argumentene, og opprettholdt forelegget på 5000 kroner. I tillegg kommer saksomkostningene på 1000 kroner.

— Jeg betaler ikke. Jeg mener jeg har blitt dømt for min politiske overbevisning, sier Helle. Dermed må hun belage seg på ti dager i fengsel. Sakene mot de andre demonstrantene vil komme opp senere, dersom de heller ikke vedtar foreleggene.

— Jeg er forberedt på rettssak, sier Åsgeir Sundan.

— Man kan alltids diskutere om det er riktig bruk av ressurser å føre slike saker for retten. Men prinsippet er at det blir hovedforhandling dersom forelegget ikke vedtas, sier aktor i saken, politiadvokat Ivar Abrahamsen.

VELGER FENGSEL: Siri Helle kjempet for bevaring av Jonsvollskvartalet. Hun mener hun er dømt for sin politiske overbevisning. <br/>Foto: RUNE SÆVIG