GUNNAR WIEDERSTRØM

JOHN LINDEBOTTEN

Bjørn Ove Børnes i HSD og Arne Buanes i Gaia slår tilbake mot det de begge mener er en noe ensidig utredning av Bergens kollektivutfordring.

Lav takhøyde

— Det har generelt vært alt for lite takhøyde i denne debatten, sier Buanes.

— Hadde det vært brukt like mye ressurser på å utrede bussbaserte løsninger, som bybaneløsninger, ville vi fått løsninger for bussen i Bergen minst like effektive som den for bybanen, sier Børnes.

Det er ikke plass til bussene i Bergen sentrum etter 2015, mener bybanekontoret. Buanes avviser dette.

— Jeg vet ikke hvordan de har funnet ut det. Men det er en sær problemstilling. I Bompengeringen er det 85.000 passeringer av biler hver dag. Det er bilene det ikke er plass til. Bybanetilhengerne betrakter bussen som sin hovedfiende. Det er mer enn god nok plass til bussene om man er villig til å rydde plass til dem.

Og Børnes sier:

— Går du ut i bybildet slik det er nå, er det ikke plass. Men er det vilje til å gi bussen samme vilkår som bybanen, og prioritere den i egen trasé, er det ikke noe problem med plass i sentrum.

Søkt sammenlikning

De to peker og på at når busselskapene tar i bruk et elektronisk billetteringssystem, så vil det bidra til at oppholdstiden på holdeplassene i sentrum blir mye kortere. Noe som igjen vil gi bedre kapasitet for bussene i sentrum.

Fra bybanekontoret heter det at det vil kjøre så mange busser mellom sentrum og Nesttun i rushtrafikken etter 2015 at disse vil blokkere for all annen trafikk, ja til og med for bussene selv.

— Det hevdes at et bybanesett er lik fem busser, men da sammenlikner du med de minste bussene. Det trafikkerer busser som er 24 meter lange i andre land. Antall passasjerer blir nesten som for en bybane. Sammenlikningen mellom de minste bussene og en bybane blir søkt, sier Buanes.

— Men skal de automatisk få grønt lys i alle lyskryss på vei til byen, så vil trafikklysene stå konstant på rødt for alle andre trafikkanter?

— Det er et merkelig argument fra bybanekontoret. Med GPS-teknologi i bussene blir ikke dette noe problem. Jeg kan ikke forholde meg til denne typen argumenter.

Tror på trolleybussen

Både Buanes og Børnes er urolige over diskusjonen som har oppstått mellom Vegdirektoratet og Bergen kommune om økonomien i prosjektet.

— La det ikke være noen tvil om dette. Baneløsningen er en god og effektiv løsning, men det er ikke lett å diskutere visjonen om bybane mot sør, nord og vest når en ikke en gang klarer å bli enige om økonomien for en bybane til Nesttun, sier Børnes i HSD.

— Jeg tviler på de økonomiske beregningene og tror investeringene og driftsutgiftene er undervurderte. Dersom man har råd til det, er bybane et godt alternativ. Men i de byene der man satser på bane, dekker det offentlige i gjennomsnitt 60 prosent av kostnadene med kollektivtrafikken. I Bergen dekker det offentlige mellom fem og ti prosent.

— Hva er den beste løsningen sett fra ditt ståsted?

— Jeg har stor tro på trolleybuss. Er buss løsningen, foretrekker jeg trolleybuss. Det blir langt billigere en bybane.

GODE BUSSER: Administrerende direktør Arne Buanes i Gaia foretrekker trolleybuss fremfor bybane.<br/>ARKIVFOTO