• Vi er helt innforstått med at John Bauerkjeden med sitt konsept ikke er fornøyde med dette vedtaket, sier avdelingsdirektør Lars Gunnar Nag i Utdanningsdirektoratet.

— Vi ser en sterk konsentrasjon av private aktører innen allmenne og økonomiske og administrative fag. Det må vi ha i mente i behandlingen av søknadene, sier Nag.

Som Bergens Tidende tidligere har skrevet, er det bare et fåtall private søkere som vil etablere dyre yrkesfagplasser. De aller fleste satser på rimelige og populære allmennfagklasser.

Direktoratet har blant annet lagt til grunn at Hordaland fylke mente at en etablering av så mange nye elevplasser sentralt i Bergen ville bli en vesentlig ulempe.

Nag ønsker ikke å kommentere påstanden om at det ikke går an å drive private skoler etter dagens friskolelov.

— Flere større aktører som spisser sine tilbud mer, har fått godkjent det antall plasser de ønsker, sier Nag.

Han sier han er innforstått med at det er problematisk for John Bauer-kjeden å starte små klasser. Skolene kan søke om å omfordele elevplasser til andre linjer.