Det skulle bli vedtaket i bystyret i går kveld. Men bystyrepolitikerne klarte ikke å holde seg til det oppsatte tidsskjemaet, og måtte derfor utsette saksbehandlingen av tomten i Øyjorden til neste mandag.

Arbeiderpartiet sikrer imidlertid flertall for full barnehageutbygging, etter en snuoperasjon på mandagens gruppemøte. Opprinnelig ønsket Ap å verne parsellhagen.

— Når vi mener det er så viktig med full barnehageutbygging, må vi gjøre noen grep i forhold til det. Dette er dessverre gode formål som settes opp mot hverandre, sier Anne-Gine Hestetun (A).

Vil ha flere parsellhager

Dermed må de hageglade i Øyjorden parsellag finne seg andre hageflekker, hvis det er mulig. Bystyret ønsker å bidra til dette.

— Vi ber byrådet starte arbeidet med å tilrettelegge for parsellhager i bydelene i Bergen, slik at flere som bor i byen har muligheten til å drive med hagevirksomhet, sier Hestetun.

Byrådspartiene og Frp er også for full barnehageutbygging.

På det nest siste bystyremøtet før jul var det mange taletrengte politikere som sørget for at tidsplanen sprakk totalt. Parsellsaken var siste sak som skulle ha vært behandlet, men en prinsippdebatt om hvem som skal sitte i bystyrets kontrollutvalg sørget for å hindre dette.

Anklager SV

Høyres Harald Victor Hove ønsket å sette søkelyset på SVs «bløff» som barnehageparti. Han har regnet seg frem til at regjeringspartiet har stemt imot utbygging av 244 småbarnsplasser i løpet av de siste to årene.

— Hvordan kan de kalle seg barnehageparti?, spør Hove.

Gruppeleder Oddny Miljeteig kaller Hoves utspill for desperat.

— Hvis Høyre mener vi skal bygge barnehager på giftfyllinger, og at barnehagebusser er fullverdige barnehageplasser, så lever jeg godt med at det skal være vårt synderegister, sier Miljeteig.

SV planla i går kveld å stemme for halv barnehageutbygging på parselltomten i Øyjorden, slik at noe av kolonihagen kunne opprettholdes.

Saken blir endelig behandlet på neste bystyremøte, mandag 19. desember.

PAUL SIGVE AMUNDSEN