Velforeningene på Nordnes aksepterer Klostergarasjen, men protesterer på bystyrets vedtak og krever den midlertidige innkjørselen flyttet fra Murallmenningen til Baneveien. Det betyr at beboerne på Nøstet får hele belastningen med trafikken inn og ut av garasjen.

— Vi reagerer på at de splitter samholdet mellom velforeninger i sentrum. En Klostergarasje uten en god tilførselsvei er en tragedie. En innkjørsel i Baneveien eller Murallmenningen vil uansett skape mer trafikkaos, sier lederen for Nøstet Velforening, Tormod Carlsen.

Velforeningen vil stoppe hele garasjen. De vil ha en lang Nordnestunnel med innkjørsel fra Dragefjellet. Og parkeringsanlegget skal legges til Skansentunnelen. Den tunnelen bør etter velforeningens mening få innkjørsel fra sør ved Fløyfjellstunnelen.

— Alle velforeninger i sentrum har støttet denne løsningen. Nå ødelegger velforeningene på Nordnes samholdet.

Velforeningen lar seg ikke stoppe av bystyrets vedtak.

— De har ikke begynt å bygge garasjen. Ting kan endres underveis. For eksempel kan økonomiske realiteter tvinge frem andre alternativ. Velforeningene på Nordnes anker vedtaket til fylkesmannen.

— Vi støtter en anke som avviser Klostergarasjen. Vi kan ikke støtte en anke som innebærer at innkjørselen flyttes til Baneveien. Det blir bare «Leve Nordnes, skit i Bergen»-argumentasjon.