Friele ble praiet av fire representanter for aksjonen Bergensvel 2005 da han gikk sin faste fredagsrunde på Torgalmenningen. De fire overrakte ordføreren en pakke med dokumentasjon om hva Bergensvel 2005 er for noe, samt vel 900 underskrifter på et innbyggerinitiativ overfor Bergen kommune.

— Mange velforeninger i Bergen opplever å bli overkjørt og overhørt i saker som hører inn under plan- og bygningsloven eller nærmiljøene generelt. Kommunen oppleves som pågående i mange utbyggingssaker, mens den fremstår som passiv i saker som gjelder ivaretakelse og utvikling av nærmiljøene, sier talskvinne for Bergensvel 2005, Marthe Ebbing fra Øvre Slettebakken Vel, til Bergens Tidende.

— Vi ønsker å bidra til at velforeningene i Bergen får større innflytelse både formelt og reelt. Derfor ber vi kommunen om å gi velforeningene status som høringspart i byggesaker. Bergensvel 2005 har ingen ambisjoner om å være selvstendig høringspart. Aksjonen er tidsavgrenset, og legges kanskje ned når vi har nådd vårt mål. Men så kan den kanskje vekkes opp igjen dersom behovet er der, sier Tor Eirik Homme fra Eidsvågneset Vel.

Ordfører Hermann Friele lovet ikke på stående fot å gå inn for velforeningenes ønske om å bli formell høringspart.

— En velforening kan ofte være noe amøbeaktig som våkner til live i særlige situasjoner. Det kan for eks. dreie seg om tre-fire villaeiere, eller det kan være mange flere i et strøk. Dermed kan det bli et spørsmål om hvor representativ en velforening er. Men jeg vil naturligvis sette meg grundig inn i saken og de argumentene som Bergensvel har kommet med, sier Friele til BT.