Ingenting bekymrer velforeningene i sentrum så mye som den tiltakende «hyblifiseringen». Nå er saken kommet på dagsordenen, etter initiativ fra Bjørg Sirevåg (RV), Henning Warloe (H) og Anne-Line Thingnes Førsund (SV) i Bergenhus.

Kommunaldirektør Edel Eikeseth ser imidlertid få muligheter for kommunen til å stanse utviklingen. Gårdeiere kan fritt la flere personer dele en leilighet uten at det krever tillatelse fra kommunen, påpeker kommunaldirektør Edel Eikeseth.

— Hvorvidt det er ønskelig å gå regulerende inn i dette grenselandet mellom bolig- og næringsformål, må være en politisk oppgave, skriver Eikeseth.

I så fall er det noe stortingspolitikerne må ta fatt på.

Bydelsdirektør Ove Vorland nøyer seg med å foreslå at bydelsstyret skal uttrykke sin bekymring for utviklingen. Videre at byrådet skal få fortgang i arbeidet med å bygge sentrumsnære studenthybler og la kommunen innlede samarbeid med velforeningene i sentrum.

Ber om husleieregulering

— Jeg har ikke tro på at dette nytter. Tøffere tiltak må til, som for eksempel offentlig regulering av husleiene. Da hadde det ikke lenger vært mulig å fylle opp en leilighet med studenter som hver for seg betaler flere tusen kroner måneden, sier Sigbjørn Apeland, som gjennom arbeidet i Nygårdshøyden Vel har kjempet for å få noe gjort.

Husleiereguleringen forsvant ved årsskiftet 2000, opplyser Stig Høisæther i Leieboerforeningen.

Høisæther er enig i at husleieregulering kunne gjort noe med «hyblifiseringen» av Bergen sentrum. - Jeg arbeider for tiden opp mot Stortinget for å forandre den nye loven, som etter min mening lar spekulantene velte alle kostnader og høye priser over på økonomisk svaktstilte leietakere, sier Høisæther til BT.

Færre hybler bygges

Troen på fortgang i byggingen av studenthybler fikk et tilbakeslag denne uken da stortingsflertallet kuttet i tallet på nye studenthybler neste år fra 1000 til 900.

Samtidig har departementet akseptert høyere priser pr. hybel, noe som gjør at tallet neppe kommer over 750 på landsbasis.

— Konkurransen om å få bygge studenthybler er ytterligere skjerpet, sier Egil T. Pedersen, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Bergen.