59 prosent av alle barn i SFO-alder i Bergen er med på skolefritidsordningen (SFO). Det er høyere enn landsgjennomsnittet, som de siste årene har vært 55 prosent. I kommunene rundt Bergen blir byen bare slått av Øygarden, som har en svært billig skolefritidsordning.

På Askøy er bare 42 prosent av barna med i SFO denne høsten. Tallet for hele Sogn og Fjordane er også relativt lavt. Der var bare 40 prosent av barna i SFO-alder med i skolefritidsordningen.

Arbeidstiden avgjør

Prisen synes ikke å være avgjørende for om foreldre velger SFO. Bergen tar 2065 kroner, Askøy tar 2040 kroner. I Øygarden er prisen 850 kroner for en fulltidsplass.

Gjennomsnittsprisen i Sogn og Fjordane er lavere enn i Hordaland, hvor ordningen er mer populær.

At andelen som bruker SFO varierer mellom kommunene trenger ikke å bety så veldig mye mener, barneombudet.

— Det henger gjerne sammen med arbeidstiden til foreldrene, om de jobber på dagtid eller ei. Samtidig vet vi at bruk av SFO også henger sammen med kvalitet og innhold i tilbudet, sier barneombud Reidar Hjermann.

- SFO skaper skiller

Han ser på dagens valgfrie SFO-ordning som et skritt på veien til en heldagsskole for alle barn.

— Det er politisk stemning for det nå. Jeg mener vi trenger en heldagsskole som skiller tydelig mellom skoletid og fritid. Dagens SFO hvor barna får gjort lekser og liknende kan være en god mellomløsning før heldagsskolen, sier han.

Barneombudet mener dagens SFO med foreldrebetaling skaper skiller i samfunnet.

— Prisen styrer hvilke tiltak foreldrene kan ta seg råd til, og det er viktig at alle barn i den alderen får et godt tilbud, sier Hjermann.