– Det er stort underskudd på politifolk, og det er unødvendig at de skal bruke så mye ressurser på å transportere fanger til og fra rettssalen. Dette er en oppgave vekterne kan gjøre like bra, sier Lasse K. Tenden, faktaansvarlig i NHO Service, organisasjonen til sikkerhetsselskapene.

– Vi hadde et prøveprosjekt med dette på Østlandet for en tid tilbake, og erfaringene er veldig positive. Dessverre stoppet regjeringen prosjektet, fordi de mente dette var en offentlig oppgave, sier Tenden.

Beregninger NHO har gjort viser at 320 årsverk i politiet går med til fangetransport.

– Trenger flere politifolk

12.000 personer jobber som vektere i Norge i dag. Leder for Politiets Fellesforbund i Hordaland, Ivar Hellene, mener politiressursene må økes.

– Hadde vi hatt nok politifolk hadde det ikke vært behov for så mange vektere.

Hellene sier det nå er rundt 50 færre politifolk i Hordaland enn det var for halvannet år siden.

– Det er ganske betydelig. Og de aller fleste er tatt fra ordenstjenesten.

I tillegg slutter dobbelt så mange politifolk i jobben som for noen år siden. Hellene mener at det har ført til en situasjon hvor butikker og kjøpesentre må kjøpe seg trygghet i form av vektertjenester.

– Men ikke alle har penger til å kjøpe seg slik trygghet. Det er trist at det skal være slik i et land som Norge, sier Hellene.

– En fallitterklæring

Handelsnæringen bruker årlig mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner på sikkerhetstiltak. HSH, som organiserer alle butikker, mener det er unødvendig mye.

– Det er en fallitterklæring fra samfunnet når vekterne må ta over oppgaver som politiet skal ha. Det er en offentlig oppgave å holde ro og orden, sier Thor Martin Bjerke.

Han er også kritisk til at det stadig kommer nye lover og regler som påtvinger butikker å tilsette vektere.

– Næringslivet selv har nå begrenset mulighet til å drive vakthold selv. Da får vi en slik utvikling som vi ser nå, sier Bjerke.