Boligbygg Oslo har registrert et økende antall tilfeller av ulovlig fremleie av kommunalboliger de siste årene. Siden 2010 har Oslo kommune derfor trappet opp kontrollene og engasjert Securitas-vektere til å gjennomføre daglige fremleiekontroller. Det forteller kommunikasjonsrådgiver i Boligbygg Oslo, Louise Vad.

— Det er mange i Oslo som trenger bolig, så vi er strenge på området. Securitas foretar alle kontroller og kan varsles direkte, hele døgnet via bomiljøvakten vår, sier hun.

800 hjemmebesøk i år

I tillegg til fremleiekontrollene skal kommunen nå utføre hjemmebesøk.

— I løpet av 2013 banker vi på 800 dører for å sikre at beboerne våre har en trygg bolig. Da sjekker vi også om det er riktig person som bor i leiligheten, sier Vad.

Heller ikke i Oslo finnes det noen oversikt over hvor mange ulovlige leieforhold som avdekkes. Oslo kommune har imidlertid oversikt over hvor mange av fremleie-avsløringene som faktisk førte til utkastelse. I 2012 var det kun to av totalt 171 utkastelser. Vad forklarer at det lave tallet kan skyldes at leietakerne enten selv avviklet fremleien, eller sa opp leiekontrakten med Boligbygg etter å ha blitt avslørt.

Ikke aktuelt i Bergen

Sosialbyråd i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF), har ikke noe ønske om å innføre fremleiekontroller.

— Vi har ikke vurdert å ha vektere som rykker ut. Slik vi har erfart til nå, er ikke problemet så omfattende. Men vi får ta en runde med BBB, sier sosialbyråden.

BBB sier at hjemmebesøk som de utfører i Oslo kan oppfattes som mistenkeliggjøring.

— Vi ønsker å ha et godt forhold til våre leieboere, opptre seriøst og ha tillit. Det har derfor vært et bevisst valg å ikke gjennomføre uanmeldte stikkprøver, sier forvaltningssjef i BBB, Ole Christian Bjørvik.