Fruktbare kvinner, spreke eldre og mange innflyttere gir en befolkningsøkning som sprenger rammene for kommunens prognoser.

Ved årsskiftet var det 244.620 innbyggere i Bergen kommune. Det er en økning på knapt 2500 det siste året. Det er den nest største økningen de siste ti årene. I 2005 steg folketallet i Bergen med nesten 3000.

Bergen fortsetter dermed med en folkevekst som ligger over kommunens anslag som ligger til grunn for arealplanen.

Der legges det opp til en økning på gjennomsnittlig 2000 innbyggere i året frem til 2025. De siste to årene er folketallet økt med 1500 mer. Fortsetter den utviklingen, vil Bergen ha godt over 10.000 flere innbyggere enn arealplanen tar høyde for.

Men om det ikke er plass til alle i Bergen, vil omegnskommunene forsyne seg godt av befolkningsøkningen i regionen. Askøy, Fjell, Sund, Lindås, Meland og Os vokste samlet sett med 1650 personer i fjor. Aller størst var økningen på Askøy.

Når det gjelder Sogn og Fjordane er det kun tre kommuner som kunne notere seg for økt folketall i 2006: Førde, Eid og Jølster. Totalt mistet fylket nesten et halvt tusen innbyggere.

2006 ga Norge den største befolkningsøkningen som noensinne er registrert, med en vekst på 40.000 innbyggere. Mer enn halvparten av økningen (58 prosent) skyldes innvandring.

Innvandrere fra Polen utgjorde den største andelen innflyttere. Deretter følger statsborgere fra Tyskland, Sverige, Litauen og Somalia. I alt kom det vel 7400 polske borgere til Norge i fjor. I 2003 var tallet cirka 600.