TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no

– Boligsituasjonen i Bergen er hårreisende. Det er svært vanskelig for studenter og ungdom å etablere seg i byen, sier Christian Jacobsen, en av aksjonistene, til Bergens Tidende.

Aksjonistene hadde valgt å overnatte i telt sentralt i byen fordi de ville markere at sentrum må sikres for folk. Kontorbygg, asfalt, store reklameskilt og biler skaper ingen levende by.

– Flere må sikres et sted å bo i sentrum. Nå er det særdeles dyrt om boligen skal ha kvalitet. Når også kommunen skrur boligprisene opp til markedspris, bærer det galt av sted, mener Christian Jacobsen.

.

AKSJONERTE: Varme solstråler vekket Frede Eick etter en kald natt i Byparken (FOTO: Knut Egil Wang)