I dag samles over hundre håndverkere, bygningsforvaltere og antikvarer til internasjonalt seminar om restaurering av historisk murverk. Rundt femten håndverkere fra Norge og Skottland tjuvstartet tidligere i uken med kurs i gamle kunnskaper om kalkmørtel og puss, nesten bortglemt etter at sementen ble vanlig.

— Vi har utvekslet ideer og erfaringer. I Skottland opplever man de samme problemene med gamle murbygg som man gjør langs den norske kysten, forteller David Johannesen fra Ingvald Rongvaldsens Murmesterforretning.

Sterk bergensk interesse

I Bryggekjelleren har de norske og skotske håndverkerne fôret opp veggene og laget prøvepuss på muren for å finne ut av hva som fungerer best. Fasaden på Gamle Rådhus inspiserte de i går for å se hvordan vedlikeholdet kan forbedres.

Skottland har lengre erfaring med restaureringsarbeid av denne typen, og ligger et stykke foran Norge.

— Enkelte problemer vi støtte på for syv til ti år siden, er nå i ferd med å bli kritiske her, forklarer Ian Brocklebank.

Han er formann i Building Limes Forum, den internasjonale interesseforeningen som er hovedarrangøren av seminaret sammen med Nordisk Kalkforum.

— Men Bergen kommer ikke til å ligge bak lenge. Jeg er imponert over den entusiasmen og sterke interessen for å lære, sier formannen.

Unik kompetansesjanse

— Gamle Rådhus har vært et smertens barn for oss. Vi har jobbet kontinuerlig med restaureringen de siste 20 årene. Til tross for at vi har fulgt alle oppskrifter fra Riksantikvaren i Oslo, og at vi etter hvert har utviklet en unik kompetanse på dette feltet, er det likevel problemer med blant annet fukt, sier Bente Mathisen fra Byantikvaren, som sammen med Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk er vertskap for seminaret.

HISTORISK EKSPERTISE: Leonard Grandison jobber i et firma med 100 års tradisjon innenfor murpussing. I går evaluerte han skadene på Gamle Rådhus.

JAN M. LILLEBØ (foto)